Eslöv i årtal

Tidig historia till 1875


Ca 1145

 • Ortnamnet Eslöv (Hresleff) omnämns för första gång i skrift.

1201

 • Ortnamnet Sallerup (Saxulfstorp) omnämns för första gång i skrift.

1811

 • Enskiftet genomförs i Västra Sallerups by.

1821

 • Enskiftet genomförs i Eslövs by.

1823

 • Godsherren på Hjularöds slott bygger Harlösa Donationshus (ålderdomshem) där godsets gamla fick bo.

1848

 • Billinge skolas nuvarande matsal, skolans äldsta byggnad, uppförs.

1850

 • 4 februari 1850 antog Västra Sallerup ett reglemente för socknens skoldistrikt. Man beslöt att distriktet skulle ha fem skolor nämligen en sockenskola i Västra Sallerups by samt byskolor i Eslöv, Nöbbelöv, Ellinge och Stora Kastberga.

1858

 • 14 september invigs delsträckan Ortofta – Höör av södra stambanan. Invigningen sker i Höör där chefen för södra stambanan, major Carl Beyer, samt landshövding Samuel Gustaf von Troil invigningstalar. Greve C. Ducker överlämnar gåva från länets inbyggare t ill landshövdingen.
 • 4 oktober rullar del första tåget på stambanan genom Eslöv.
 • Eslövs första stationshus står färdigt.
 • Poststation inrättas i Eslöv.

1865

 • 31 juli invigs järnvägen från Eslöv till Landskrona och Helsingborg.
 • Eslöv får sin förste läkare, dr Walter Ström.
 • Poststationen upphöjs till postexpedilion.
 • Carl Engström startar spannmålsfirma.

1866

 • Eslövs andra stationshus står klart.
 • Christian E. Nilsson, Eslövskungen kallad, öppnar Jernvägshotellet, Eslövs första hotell, på Storgatan.
 • 1 maj tas järnvägslinjen Eslöv – Ystad i bruk.
 • Eslövs sparbank grundas (numera del av Sparbanken Öresund).

1867

1868

 • Nils Johnson övertar en liten trävaruhandel som senare utvecklas och blir känd som AB N. Johnson & Co och som idag lever kvar som en del av Optimera.

1870

 • Eslövs första apotek öppnar.

1871

1874

 • Postexpeditionen förändras till postkontor.
 • Dr P. Håkansson startar ättiksfabrik i Eslöv.
 • Eslövs Hantverksförening (numera Företagarna i Eslöv) bildas.

Från när Eslöv blir köping till 1910

1875

 • 1 januari blir Eslöv köping.
 • Polishus byggs vid Södergatan.

1876

1877

 • Köpingskolan, numera Östra skolan, tas i bruk.

1878

 • Lorentz Edelberg börjar predika i den nybyggda Köpingskolan, numera östra skolan.

1880

1881

1882

 • Christian E. Nilsson, Eslövskungen kallad, bildar AB Eslöv bryggeri (tillverkningen upphör 1957).

1884

 • Eslöv får sin första telegrafstation, inrymd i hörnfastigheten Storgatan-Färgaregränd.
 • Eslövs bryggeri uppförs på Västerlånggatan.
 • Svartpopplarna framför nuvarande Medborgarhuset planteras. Träden har setts som stadens vårdträd. (Angrepp av poppelglansvinge orsakade röta i träden och av säkerhetsskäl tvingades man fälla de då 127-åriga träden 2011 -06-07).

1885

 • Enskild elementarskola för gossar samt högre flickskola startar.

1886

 • Godtemplarhuset vid Södergatan, nuvarande Lilla Teatern, byggs.

1888

 • Eslövs Föreläsningsförening bildas.
 • Eslövs skyttegille bildas.

1889

 • Frälsningsarmén kommer till Eslöv.

1890

1891

1892

 • Elementarskolan, nuvarande Rådhuset, byggs och enskild elementarskola för gossar samt högre flickskola flyttar in.
 • Eslövs skofabrik grundas.
 • Onsjö Velocipedklubb bildas i Marieholm ( läggs ner 1921)

1894

 • Västra Sallerups municipalsamhälle bildas. Samhället inringar Eslöv. Christian E. Nilsson, Eslövskungen kallad, blev dess förste styresman. Municipalsamhällets kommunalhus finns på Rundelsgatan och inrymmer administration, brandkår och polis.
 • Örtofta Sockerbruk anlade Saftstationen i Eslöv. Härifrån transporterades råsaften från sockerbetorna via kulvert till Örtofta för vidare förädling.

1895

 • 7 maj stadsbrand. Branden startar i de låga trähusen som finns där Domus ligger idag och sprider sig snabbt västerut. Eslövs by (låg vid korsningen Remmarlövsvägen-Västergatan) fattar eld och totalförstörs.

1897

 • Järnvägen Eslöv – Hörby tas i bruk.

1898

 • 24 april Rencks Yllefabrik brinner ned.
 • Järnvägen Eslöv – Röstånga tas i bruk.
 • Marieholms Yllefabrik grundas. (Läggs ned 2002).

1902

 • Eslövs folkhögskola bildas.
 • Alfred Föjer (1878 Virke – 1957 Eslöv) öppnar fotoatelje i Eslöv.

1905

 • Vattentornet vid Kvarngatan byggs.
 • Vattenverket vid Villavägen byggs.
 • Gasverket vid Gasverksgatan (revs 1962) byggs.
 • Carl Hermann grundar Eslövs Yllefabrik (läggs ned 1959).

1906

 • Eslövs tekniska yrkesskola startar.
 • Företaget Stockamöllans AB bildas.
 • Harlösa stationshus invigs.
 • Löberöds IF bildas.

1907

 • Eslövs realskola och högre flickskola bildas.

1908

 • Eslövs köping köper mark (där skolorna Ekenäs och Västra samt idrottsplatsen Ekevalla ligger idag) till lantbruksmässan av lantbrukare Nils Sjunnesson.
 • 8 juli inviger Gustav V den 22a skånska lantbruksmässan som hålls i Eslöv.
 • 10 maj bildas EAI, Eslövs Allmänna Idrottsförening.

1909

1910

Från 1911 när Eslöv får stadsrättigheter till 1951


1911

 • Eslöv får stadsrättigheter och blir stad.

1912

 • Första inkorporeringen sker då Ellinge Sjöhus införlivas med staden.
 • 1 juni utförs Sveriges första postflygförsök på sträckan Eslöv-Marieholm.
 • Eslövs stad köper Trollsjöområdet av lantbrukare Nils Sjunnesson.
 • Spårområdet utvidgas och Missionshuset på norra sidan av Östergatan, omedelbart öster om dåvarande viadukt, rivs för att ge plats.
 • Marieholms Idrottsförening bildas (läggs ner 1917). Verksamheten består av Allmän idrott, fotboll och tennis.

1913

 • Eslövs första barnkrubba öppnas på Tempelgatan (vid nuvarande Tingshuset). Flyttas senare till Rundelsgatan 3.

1914

 • Stadsombudsmannen åläggs att föra protokoll vid sammanträden i kommunala styrelser och nämnder.
 • Eslövs tredje stationshus står klart.
 • Carl Engströms torkria på Storgatan rivs.

1915

1916

 • Metropolteatern (senare Capitolbiografen) på Norregatan invigs.

1917

 • Kommitté namnger 326 kvarter och 227 gator.
 • Hungerdemonstration i Eslöv.
 • Eslöfs stads- och hembygdsmuseum öppnar i källaren på Rådhuset.
 • Eslövs Tennisklubb bildas.

1918

 • Sahlins färgeri blir Sahlins konfektions AB, först i Sverige med tillverkning av färdigsydda barnkläder.
 • Spanska sjukan härjar.
 • Lagerhuset i Eslöv står klart. För att säkra tillgången på spannmål efter första världskriget byggdes det 9 lagerhus, formgivna av Gunnar Asplund, i Sverige.
 • Hembygdsmuseet Gamlegård i Billinge grundas.
 • Harlösa gymnastik och idrottsförening bildas. Byter efter några år namn till Harlösa IF.

1919

 • Skytte förbjuds i Skytteskogen och Eslövs skyttegilles skjutbana stängs.
 • Naturreservatet Eslövs allmänning, numera i Eslövs tätort, bildas.

1920

 • Stabbarps gruva läggs ned.
 • Plantering anläggs på Stora torg.
 • Ekevalla, Eslövs idrottsplats, tas i bruk.

1921

 • Siste prästen flyttar ur Sallerups prästgård.

1922

 • Fortsättningsskola införs i Eslöv och överlärartjänst inrättas.
 • Örtofta ldrottssällskap bildas.

1923

 • Staden köper Skytteskogen.
 • Eslöv bygger eget barnkoloni hus i Höllviken.
 • Brottarklubben Atlas bildas (går upp i EAI 1927).

1924

 • Gymnastikhuset vid Västra skolan och läroverket (nuvarande Ekenässkolan) invigs.

1925

 • Kanalgatan blir ”Eslövs första boulevard”, ett uppmärksammat gatuarbete med två körbanor och promenadplats med planterade träd.

1926

 • Drätselkammaren anslår 13.000 kronor för att bygga övertäckt dansbana i Skytteskogen.

1927

 • Eslövs södra vägport vid Trehäradsvägen invigs.
 • 9 november bildas Stockamöllans Gymnastik- och Idrottsförening (som 194 7 blir Stockamöllans IF genom ett samgående med Billinge ldrottssällskap). Verksamheten består till en början av gymnastik, fotboll och orientering.

1928

 • Stadsbibliotek inrättas i Norra Folkskolan (senare Byskolan) och ersätter lånebiblioteket, ABF-biblioteket och läsestugan.
 • 23 juli grundas Marieholms IS.

1929

 • Ljudfilmen kommer till Eslöv. Premiär på Palladium (nuvarande Eslövs stadsbibliotek) i augusti med filmen ”Mitt hjärta ett jazzblod”.
 • 25 augusti invigs en idrottsplats, som grosshandlare Wilhelm Sonesson låtit iordningställa, i Stockamöllan.

1930

 • Kommungården, före detta fattighuset (där Åkermans senare låg), blir ålderdomshem, benämnt Pärlgården (läggs ned 1959).
 • Eslövs skyttegilles nya skjutbanan vid Källeberg invigs.
 • I april bildas Hurva Idrottsförening.

1931

 • Samrealskolan blir statlig.
 • Billinge Bollklubb bildas (byter 1939 namn till Billinge ldrottssällskap och bildar 1947 Stockamöllans IF genom ett samgående med Stockamöllans GIF).

1932

 • Fritt skolmaterial för folkskolebarn införs.

1933

 • Elektriska tåg prövas och ersätter ångloken på linjen Eslöv-Malmö.

1934

1935

 • Stiftelsen ”Johnsons minne” bygger barnhem, i kvarteret Gåsen, söder om Östra skolan.

1936

 • Kommunal borgmästartjänst inrättas från och med 1937.
 • Svenska Flaggans Dag firas för första gången i Eslöv med Eslövs Al som arrangörer.

1937

 • Folkets Park (öppnad 1899) på Hildasfält vid Pärlgatan (nuvarande Skånska Lantmännen) läggs ner. Dansbanan i före detta Folkets Park ”byggs in” och blir danssalongen Cecil.

1938

 • Staden köper Abullahagen.
 • Saftstationen ”Saftan” (nuvarande Felix) läggs ner.
 • P Håkanssons konservfabrik grundas (blir Felix 1954).
 • Eslövs flygfält invigs.
 • Åkermans flyttar från centrala Eslöv till lokaler på Bruksgatan i östra Eslöv.
 • Trollenäs BK bildas (läggs ner i slutet av 1940-talet).

1939

1940

 • Andra inkorporeringen sker då delar av Västra Sallerup förenas med staden Eslöv.

1941

 • Eslövs Högre Allmänna Läroverk (nuvarande Ekenässkolan) byggs till och får gymnastiksal, frukostrum, skolkök och kemilokaler.
 • Stehags Allmänna Idrottsförening bildas.

1942

 • Tandpoliklinik och provisorisk barnavårdscentral inrättas.

1943

 • Ungdomsgård, föregångare till dagens fritidsgårdar, öppnas i Byskolan (revs 2005) på Västergatan.

1944

 • P. Håkanssons sjukhem på Villavägen (i tidigare Christian E. Nilssons villa) invigs.
 • En schacksektion bildas inom Stockamöllans Gymnastik- och Idrottsförening.
 • Idrottsplatsen bredvid stambanan i Stehag invigs.

1945

 • Intressanta väggmålningar upptäcks i Västra Sallerups kyrka.

1946

 • Första Eslövskarnevalen har premiär.
 • Kommunalt konstråd inrättas.

1947

 • Fria skolmåltider provas för elever i folkskolan.
 • 9 mars bildas Stockamöllans IF genom ett samgående mellan Stockamöllans GIF och Billinge idrottssällskap.

1948

1949

 • Förslaget till utformningen av Brandstationen på dess nuvarande plats vid Gröna Torg (invigd 1957) antas av stadsfullmäktige.
 • Borlunda AIFs får fotbollsplan, sin fjärde, vid Skarhults station i Brönneslöv.

1950

 • Stora torg återinvigs.

1951

 • Skulpturen ”Leda och svanen” av Helge Högbom placeras vid Trekanten.

Åren 1952-1970


1952

 • Tredje inkorporeringen sker och delar av Borlunda, Trollenäs och Västra Sallerup förenas med Eslöv.

1953

 • Västra Sallerups medeltidskyrka återinvigs.
 • 28 april bildas Trollenäs Idrottsförening.
 • 21 juni invigs idrottsplatsen Billevång, Stockamöllans IFs hemmaplan.

1954

 • Parken bakom Rådhuset anläggs och får gräsmatta, rabatter, bänkar och belysning.

1955

 • Tjugotre olika branscher finns företrädda inom Eslövs industrier enligt utredning av Kommerskollegium.
 • Eslövs soptipp planteras och blir Edelbergsparken, där Stadshuset nu ligger.
 • Ny skola tas i bruk i Harlösa.
 • Trollenäs IFs nuvarande idrottsplats Trollevallen invigs.

1956

 • Förpackningsnyheten ”Ketchup i plastflaska” introduceras av Felix.

1957

 • 2 juni invigs Åvallen, Marieholms ISs nuvarande idrottsplats.
 • 2 juli bildas Tängelsås IF.
 • 28 september invigs Medborgarhuset.
 • Tingshuset tas i bruk.
 • Tillverkningen vid AB Eslöv bryggeri, som startade 1882, upphör.
 • Brandstationen vid Gröna Torg invigs.
 • ARJO grundas av Arne Johansson.

1958

 • Sällskapet ”Eslövs jultomtar” (grundat 1888) upphör med sin välgörenhet.

1959

 • Eslövs yllefabrik (grundad 1905) läggs ned. Den var länge enda textilfabriken i Sverige som var utrustad med maskiner för tryckning av färger på tyg.
 • Ålderdomshemmet Trollsjögården invigs.
 • Slottsvallen, Borlunda AIFs sjätte och nuvarande idrottsplats, invigs.

1960

 • Trempex, med produktion av härdat glas, flyttar in i Yllefabrikens gamla lokaler.
 • Bruksvallen, Örtofta ISs nuvarande idrottsplats, invigs.

1961

 • Eslövsfödda operasångerskan Gertrud Pålson-Wettergren sjunger ”Lovsång” av Beethoven i Eslövs kyrka vid stadens 50-årsjubileum.

1962

 • För att ge plats åt villabebyggelse flyttar Koloniföreningen Prästkragen från ursprunglig plats mellan Solvägen och Skogsvägen till nuvarande område vid kyrkogården.

1963

 • Scoutgården vid Remmarlövsvägen invigs.
 • Naturreservatet Bosarps jär, rullstensås norr om Eslöv, bildas.

1964

 • ”Vägskälet”, skulptur av Edvin Öhrström, placeras utanför Tingshuset.

1965

 • Eslövs Sparbank och Onsjö Sparbank går samman.
 • AB Carl Engström firar bolagets 100-årsdag.

1966

 • Nya Polishuset vid Föreningstorget invigs.

1967

 • Eslöv växer för fjärde gången genom att Bosarp, Stehag, Trollenäs och Västra Strö förenas med Eslöv.
 • Järnvägen Eslöv-Hörby läggs ner.

1968

 • Norrevångsskolan invigs.
 • Nya vattentornet invigs.
 • Fria lördagar införs i skolan.

1969

 • Karlsrobadet öppnas.
 • Eslöv får jourläkarcentralen Tåbelund.
 • Eslöv växer för femte gången genom att Billinge, Hurva, Remmarlöv, Örtofta och återstoden av Västra
 • Sallerup förenas med Eslöv.
 • EBK, Eslövs Bollklubb, bildas genom ett samgående mellan EAI och EIK.
 • Eslövs Handbollsförening bildas.

1970

 • 9 juni sker den officiella invigningen av Karlsrobadet. Inviger gör landshövding Gösta Netzén.
 • Gamla Badhuset i Badhusparken vid Norregatan rivs.
 • Bergaskolan tas i bruk.

Åren 1971-2000

1971

 • Eslöv växer för sjätte gången och Eslövs kommun bildas genom att kommunerna Löberöd, Skarhult och Marieholm förenas med Eslöv. De nya kommundelarna hälsas välkomna med ett stort fyrverkeri på nyårsnatten.
 • Eslöv får stadsbuss.

1972

 • Kommunfullmäktige beslutar bygga nytt ålderdomshem (Solhällan).

1973

1974

 • Hantverksföreningen firar 100-årsjubileum med bland annat hantverksutställning.
 • Cykelklubben FK Trampen bildas i Flyinge.

1975

 • Norra banporten utvidgas.
 • Krematoriet invigs.
 • Karl XVI Gustav besöker Eslöv.

1976

 • Lilla galleriet öppnas.
 • Östra skolan firar 100-årsjubileum.

1977

 • Eslövs Bageriförening läggs ned.

1978

1979

 • Sallerupskolan tas i bruk (och gamla Sallerupskolan invid Västra Sallerups kyrka läggs ned).

1980

 • KFs nya slakteri, ett av Sveriges största och modernaste, blir inflyttningsklart.

1981

 • Eslövs kyrka 90 år.

1982

 • Stinsbostaden rivs för att ge utrymme åt busshållplatser vid järnvägsstationen.
 • Småbrukarhemmet vid Trollsjön — som byggts till Eslövsutställningen 1908 — rivs.
 • Stadshuset tas i bruk.
 • Servicehuset Karidal invigs.
 • Stehagskolan invigs (Hassle skola läggs ner).

1983

 • Framtidskvarteret Gårdsåkra invigs.
 • Pågatågen börjar gå.
 • Gröna torg färdigställs.

1984

 • Hantverksföreningen anordnar den sjunde Hantverks-mässan i Eslöv.
 • Före detta elverket på Lapplandsvägen renoveras och blir fritidsgård.
 • GoF IF, Gårdstånga och Flyinge IF, bildas genom ett samgående mellan Gårdstånga IF och Flyinge IF.

1985

1986

 • Eslöv firar 75 år med bland annat ”Hela Eslöv spelar och sjunger” i Norrevångshallen.
 • Gavelmålningen ”Solglöd” på Västergatan/Kanalgatan invigs.
 • Eslövs stationshus förklaras som statligt byggnadsminne.
 • Flyingeskolan invigs (Holmby skola och Gårdstånga skola läggs ned).

1987

 • Eslöv presenterar sig i Norrvikens Trädgårdar — konst, musik, företag.
 • Eslövs stadshus emottar en deposition med 87 stycken konstverk av Edvard Andersson, före detta stadsarkitekt i Eslöv.

1988

 • Trollsjöscenen invigs.
 • Hotell Sten Stensson invigs.
 • Biografen Capitol rivs. ”En natt på Glimmingehus” med Edvard Persson visas som sista föreställning.

1989

 • AMU etablerar sig i Eslöv.
 • Felix 50 år.
 • Tre skulpturer av Åke Thornblad invigs i Flyinge skola.
 • Eslövsfödda operasångerskan Gertrud Pålsson-Wettergren fyller 90 år.
 • Joel Sallius park, planteringen framför Medborgarhuset, invigs.

1990

 • Sjöhusgården eldhärjas.
 • Stadshotellet på Storgatan, tidigare Jernvägshotellet som byggdes 1866, rivs.
 • Sjöhusgården återinvigs och ny köksbyggnad, döpt till ”Våfflan”, tas i bruk.

1991

1992

 • Västra Sallerups prästgård invigs efter restaurering.
 • Föjers Foto 90 år, fotoutställning i Eslövs museum om människor och miljöer.

1993

 • Salubrin 100 år, utställning i Eslövs museum om Salubrin och Dr P Håkansson.
 • Ny biograf, BIAN, invigs med två salonger, Röda och Blå salongen.
 • ”Framtidens hopp”, textilbilder av konstnärinnan Dyveke Zadig, invigs i nybyggd del av Bergaskolan.

1994

 • Fridasro beslutar köpa byggnader för 701.000 kr för Eslövs Bollklubbs ungdomsverksamhet och kansli.
 • Bokbussen läggs ner.
 • Naturreservatet Billingemölla, 10 hektar stort lövskogsbevuxet område som årligen översvämmas av Rönneå öster om Billinge, bildas.
 • Naturreservatet Abullahagen, 38 hektar stor betesmark kring sjön Långakärr i sydöstra utkanten av Eslöv, bildas. Inom reservatet finns också en gravhög från järnåldern.
 • Harlösa Donationshus (byggt 1823) byggnadsminnesförklaras.

1995

 • Eslöfs Museiförening bildas.
 • TFK Nova, fotbollsklubb för tjejer, bildas i Eslöv.

1996

 • Invigning av Alexis Huberts skulptur vid Stadshuset.
 • Flyttning av Flyinge bibliotek till Flyinge skola.

1997

 • Sveriges Radio gästar Eslöv med utställning, program och direktsändningar.

1998

1999

 • Kulturskolan i Eslöv utnämns till Årets Kulturskola i Sverige.
 • SVT:s Antikrundan sänds från Medborgarhuset i Eslöv.
 • Nytt museum och stadsbibliotek börjar byggas.
 • Konsthändelsen ”Eslövs julsaga” ger staden ett nytt utseende under årets sista veckor och skapar heta debatter.

2000

 • Eslövs nya stadsbibliotek invigs i biografen Palladiums lokaler på Norregatan 9.
 • Eslövs stadsmuseum invigs.

Åren 2001- 2010


2001

2002

 • Cykel SM äger rum i Eslöv.
 • Konstprojektet ”The Twin Peaks Project”.
 • Sjöhusgården eldhärjas och totalförstörs.
 • Team Eslöv IK, handboll damer, tar SM Guld.
 • Marieholms Yllefabrik läggs ned (grundad 1898).

2003

 • Team Eslöv IK, handboll damer, tar SM Guld för andra året i rad.
 • Eslövs kommun passerar 29 000 invånare.
 • Jan Penser inviger basutställningen ”FÄLAD BLEV STAD” på Eslövs stadsmuseum.
 • Medborgarhuset återinvigs efter en omfattande inre restaurering.

2004

 • Ringsjö Energi och Lunds energi går samman och Eslövs kommun får 12% av aktierna i Lunds energi.
 • Konstverken ”TRE TRÄD I FLÖDE” eller ”STANDING PEOPLE” invigs. Med inspiration från den nordamerikanska indiantron, att träd är reinkarnerade förfäder, förvandlar konstnären Lars Borin Badhusparkens 100-åriga almsjuka träd till konstverk.
 • Ny idrottshall med konstgräs och löparbanor invigs på Bergaområdet i Eslöv.
 • Medborgarhuset i Eslöv nomineras av Statens fastighetsverk till Helgopriset, Sveriges största arkitektpris. ”Eslövs Medborgarhus möter återigen besökaren med en äkta känsla av 1950-tal. Den genomförda restaureringen vittnar om stor kunskap och respekt vid iståndsättandet av en modernistisk byggnad.”
 • Ny och säkrare bussterminal, med bland annat bättre tillgänglighet, invigs söder om stationen.

2005

 • Eslövs AI, bordtennis herrar, tar SM guld.
 • Eslövs kommun passerar 30 000 invånare.
 • 6 juni nyinvigs Dansrotundan. Den förfallna rotundan har flyttats från Skytteskogen till Trollsjöområdet samt restaurerats.

2006

 • I januari säljer Eslövs kommun Lagerhuset till Midroc Property Development för 75 000 kronor.
 • 13 mars togs ”Första spadtaget” för väg 17 förbifart Marieholm och för den nya gångstigen upp mot Karaby kyrka. Spadtaget inleddes med tal av vägdirektör Thomas Erlandson samt Eslövs och Svalövs kommunalråd.
 • 30 maj invigs Wilhelm Pensers plats, planteringen längs Östergatan mellan Stora Torg och Storgatan. Invigningstalare är Erik Penser, son till Wilhelm Penser.
 • Östra stationsområdet, med pendlarparkering och cykelparkering samt det sluttande Stinstorget med bänkar och plantering, öppnar.
 • Stig Ekander skänker hela bildarkivet från Föjers foto till Eslövs kommun.
 • Räddningstjänsten lämnar den kommunala organisationen och övergår till Räddningstjänsten Syd.
 • Eslövs AI, bordtennis herrar, tar SM guld för andra året i rad.
 • Förvaltningen Vård och Omsorg i Eslövs kommun utses av Arbetsmiljöforum till landets bästa offentliga arbetsplats och erhåller Stora arbetsmiljöpriset.
 • Första etappen av fjärrvärmeledningen som kopplar samman näten i Lund och Eslöv invigs. Ledningen löper mellan Lund och Örtofta. Örtofta sockerbruk kan nu leverera spillvärme som bidrar till fjärrvärmeförsörjningen.
 • Nya lokaler för gymnasieskolans byggprogram invigs på Ringsjövägen.
 • Med målet att ta tillvara de positiva fördelar som invandring och mångkultur för med sig beslutar kommunfullmäktige att i Eslöv starta Herbert Felix Institutet.

2007

 • 1 februari Magdalena Andersson, anställd på Vård och Omsorg, disputerar på medicinska fakulteten i Lund och blir därmed blir den första kommunalt anställda sjuksköterskan någonsin i Sverige som har disputerat.
 • 23 mars beslutar regeringen delar av Eslövs station som statligt byggnadsminne. Byggnadsminnesförklaringen omfattar den äldre delen av gångtunneln under bangården, den numera stängda tunneln för post- och godstransporter under stationsbyggnaden, perrongtaket och perrongtrappornas överbyggnader. ”Eslöv är ett utpräglat järnvägssamhälle, och järnvägen bidrog till att Eslöv 1911 fick stadsrättigheter. Själva stationshuset är sedan tidigare byggnadsminne, och dagens regeringsbeslut innebär att även en gångtunnel, en trappöverbyggnad samt perrongtaket får motsvarande skydd.”
 • 11 april tar EAI Bordtennis Herrar SM-guld för tredje året i rad.
 • 8 juni tar kommunalråd Cecilia Lind emot pris för restaureringen av Medborgarhuset av EU:s kulturarvsorganisation Europa Nostra. Motiveringen lyder: ”För en kvalificerad restaurering och förnyelse av ett enastående exempel på modern arkitektur i medborgarnas tjänst”.
 • 14 juli öppnas den nya förbifarten vid Marieholm.
 • 27 september fyller Eslövs Stadshus 25 år och före detta kommunalråd Gunnar Nilsson håller tal.
 • 28 september fyller Medborgarhuset 50 år och det firas i dagarna tre med diverse artister och en föreningsdag.
 • Två forskartjänster, en på Barn- och Familj samt en på Vård och Omsorg inrättas.
 • 1 november invigs Herbert Felixinstitutet integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni.

2008

 • 11 januari inviger kommunalråd Cecilia Lind Harlösa sporthall. Hallen har en planyta godkänd för seriespel i handboll, läktare med plats för cirka 130 åskådare, fyra omklädningsrum, ett litet pentry med servering och en kaffehörna.
 • I januari bildas Eslövs Stadskärneförening.
 • I april står det nyrenoverade Lagerhuset, Sveriges högsta bostadshus i trä, inflyttningsklart.
 • 14 april tar EAI Bordtennis Herrar SM-guld för fjärde året i rad.
 • 3 maj Natten till lördagen 3 maj brann det på flera håll i Eslöv. Stora delar av Ekenäsgården totalförstördes.
 • 27 juni Ellinge reningsverk först i Sverige med certifierat avloppsslamm. Certifiering av slam är ett steg för att reningsverken ska kunna bidra till att nå riksdagens miljömål om 60 procents återanvändning av fosfor från avloppsvatten.
 • 12 september Teknikcollege ”Mitt i Skåne” blir certifierat av industrikommittén. Certifieringsceremoni med tal av bland andra landshövding Göran Tunhammar.
 • 30 september Klockan 21.45 börjar Norrevångsskolans låg- och mellanstadielokaler brinna. Mittsektionen, ungefär 40 meter lång, totalförstördes.
 • 1 oktober Föreningen Företagarna utser Eslövs kommun till ”Skånes företagarkommun 2008”.

2009

 • 13 januari blir Eslövs kommun först i Sverige med att certifiera hela sin organisation enligt standarden IiP — Investors in People. Certifieringen innebär att Eslöv nu lever upp till de tuffa kraven på tydliga mål, medarbetarinflytande och kompetensutveckling. Meningen är att Eslövsborna ska märka av certifieringen på ett positivt sätt.
 • 8 april tar EAI Bordtennis herrar SM-guld för FEMTE året i rad.
 • 17 april Omvårdnadsprogrammet på gymnasieskolan i Eslöv certifieras som Vård- och Omsorgscollege.
 • 17 maj invigs Trollestigen — en ny naturstig mellan Trollenäs slott och Gullarp.
 • Sommaren 2009 anlades en ”sandstrand” med palmer, solstolar och leksaker för barnen på Stora torg. Fyra onsdagar fanns där möjlighet för allmänheten att diskutera med och ställa frågor till tjänstemän från Miljö och Samhällsbyggnad.
 • I december donerar fotograf Göran Olsson hela KG Pressfotos bildarkiv till Eslövs kommun.

2010

 • I april invigs Herbert Felix växthus, Eslövs första kontorshotell för nyföretagare, på Västergatan 7.
 • 1 maj – 30 september stängs Stora torg för bilparkering och öppnas istället med kostnadsfria marknadsplatser för torghandlare, loppisförsäljare med flera.
 • 2 juni invigs gång- och cykelvägen mellan Flyinge och Holmby.
 • 6 juni totalförstördes Ekenässkolans fritidsgård, Röda huset bakom Ekenässkolan, vid en brand.
 • 10 juni totalförstördes Norrevångshallen vid en brand som började vid ett-tiden på natten.
 • 10 juli invigs den ombyggda Storgatan framför stationen.
 • 24 juli totalförstördes godsmagasinet vid järnvägen vid en brand som startade vid 10-tiden på kvällen.
 • 30 september firar Ekenässkolan 100 år med lektioner a la 1910, tårtkalas, jubileumstal, skyltspektakel, ballonguppsläpp och konsert.
 • 8 september invigs Källebergsskolan, Eslövs fjärde 7-9-skola.
 • I oktober blir det klart att socialdemokrater och moderater tillsammans kommer att styra kommunen under kommande mandatperiod.
 • I december placeras en 200 kvadratmeter stor konstisbana på Stora torg.
 • Eslövs 100-årsfirande inleds på nyårsafton med två utsålda föreställningar av Nyårsgala på Medborgarhuset. Artister var Gunhild Carling med storband, Anne-Lie Rydé och Charlie Caper.

Åren 2011-2020

2011

 • Kung Carl  XVI Gustaf och drottning Silvia besöker kommunen i samband med nationaldagsfirandet den 6 juni i Trollsjöområdet med anledning av att det är 100 år sedan Eslöv blev stad.
 • Gunhild Carling, musiker, och Erik Penser, finansman, utses till hedersmedborgare
 • Eslövs AI bordtennis herrar blir svenska mästare för sjätte gången.

2012

 • Johan Glans, komiker, utses till hedersmedborgare
 • Eslövs AI bordtennis herrar blir svenska mästare för sjunde gången

2013

 • Hans-Bertil Hansson, smittskyddsläkare´, utses till hedersmedborgare
 • Malmgatan mellan Kanalgatan och Stora Torg byggs om och blir Eslövs fösta gågata.
 • Ekevalla idrottsplats byggs delvis om med bland annat anläggande av fler löparbanor runt om fotbollsplanen.
 • Eslövs AI bordtennis herrar blir svenska mästare för åttonde gången
 • Eslövs AI bordtennis damer blir svenska mästare för första gången

2014

 • Carina Lövdahl, bankchef, och Thomas Andersson, bordtennisledare, utses till hedersmedborgare.
 • Eslövshallen invigs. Den ersätter tidigare nedbrunna Norrebångshallen.
 • Eslövs AI bordtennis herrar blir svenska mästare för nionde gången
 • Eslövs AI bordtennis damer blir svenska mästare för andra gången

2015

 • Kalle Lind, författare, utses till hedersmedborgare
 • Eslövs AI bordtennis herrar blir svenska mästare för tionde gången

2016

 • Stig Sundberg, leksaksmuseets grundare, utses till hedersmedborgare
 • Ekevalla idrottshall invigs
 • Järnvägsövergången på Smålandsvägen byggs om till planskild korsning -. det vill säga en tunnel under järnvägen. En ny plattform för tågresenärer i Marieholm anläggs. I decembe är det premiär för Pågatågstrafik Eslöv- Marieholm – Helsingborg.
 • Eslövs AI bordtennis herrar blir svenska mästare för elfte gången
 • Eslövs AI bordtennis damer blir svenska mästare för tredje gången

2017

 • Asghar Keshwaardoost, flerfaldig världsmästare i karate, utses till hedersmedborgare.
 • Stenssontrappen – vid Stora Torg – som har varit en blickfång för många rivs.
 • Polisstationen flyttas från Föreningstorget till nya tillfälliga lokaler på Ellingevägen.
 • Kindvallss bokhandel, som startade 1875, upphör i december
 • Eslövs AI bordtennis herrar blir svenska mästare för tolfte gången
 • Eslövs AI bordtennis damer blir svenska mästare för fjärde gången

2018

 • Annette Losell, dansledare, utses till hedersmedborgare
 • Handelscentret Flygstaden byggs och den första butiken öppnar i oktober.
 • Klädesaffären O Nilsson, som statade 1868 av Ola Nilsson firar 150 år.
 • Den före detta Karl-Oscar skolan totalförstördes i en brand

2019

 • Carl Engström skolan/gymnasiet invigs.
 • Polisen flyttar in i ett nytt polishus på Ellinegevägen
 • Eslövs AI bordtennis herrar blir svenska mästare för trettonde gången
 • Eslövs AI bordtennis damer blir svenska mästare för femte gången
 • Truls Mörgårdh, 17 år, blir svensk mästare bordtennis bland herrar seniorer.

2020

 • Stora Torg byggs om helt och blir klar i slutet av november.
 • Eslövs kommun fick pris som landets bästa kommunala webbplats.
 • En världsomfattande Pandemi (covid-19) gör att många årligen återkommande arrangemang ställs in eller i förekommande fall ändas från fysiska möten till digitala.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window