Folkets park

Gården Hildasfält låg vid det som idag är Pärlgatan. Gården ägdes av källarmästare L. O. Johnsson på Järnvägshotellet och var döpt efter dottern Hilda. Såväl källarmästare Johnsson som den senare ägaren åbon Ola Nilsson upplät under slutet av 1800-talet området för dans och möten.

Hildasfält omfattade sex tunnland varav två tunnland var utlagda som trädgård och park.

1899 köpte arbetarrörelsen egendomen Hildsasfält för 15 000 kronor. Bostadshuset ändrades om, parken iordningställdes och man lät uppföra en dansbana. Hildasfält blev den naturliga samlingspunkten för arbetarrörelsens sammankomster.

Hildas fält – Eslövs första Folkets Hus och Folkets Park.
Hildas fält – Eslövs första Folkets Hus och Folkets Park.
Samling vid Folkets hus, enligt uppgift 1 maj 1904. Källa: Eslövs kommuns bildarkiv, Föjers foto.
Samling vid Folkets hus, enligt uppgift 1 maj 1904. Källa: Eslövs kommuns bildarkiv, Föjers foto.

I slutet av 1910-talet och i början av 1920-talet låg verksamheten i Folkets park nästan helt nere. Den dansanta ungdomen sökte sig hellre till dansbanan i Skytteskogen. Men med start den 22 juli 1922 anordnade anordnade  utbrytargruppen ”Parkens vänner” dans för familjer om söndagarna och så vände populariteten åter till Folkets parks fördel.

I Gamla Eslövsbor berättar, Eslövs museums skriftserie nr 10 berättar J.O. Olsson:

– Vi var överens om att försöka bryta dödläget i Parken genom att ordna danstillställningar för familjerna om söndagarna. Inträdet sattes så lågt som till 25 öre. Man och hustru fick gå på samma biljett. Barn under tolv år hade fritt tillträde. Vi förmådde parkstyrelsen att bättra på belysningen, vilket sannerligen behövdes. Biljettförsäljning och vakthållning svarade vi självaför utan ersättning. Den 22 juli satte vi i gång, och det gick bra. Det kom över 700 besökande. För musiken svarade Bernhard Melins stråkkapell.

Uppmuntrade av framgången fortsatte Parkens vänner att anlita artister och arrangera danser hela sommaren 1922. Vid säsongens slut hade de ett överskott som blev garant för ett banklån. Nu moderniserades anläggningen och dansbanan försågs med tak.

– Det dansades både lördagar och söndagar och ibland även om fredagarna. En vanlig söndag kunde vi sälja 1700 inträdesbiljetter. Då var det liv och rörelse. Och man trivdes. Om söndagarna började festligheterna klockan fyra men redan vid tretiden kom familjerna. Framstående artister underhöll publiken. Jag minns särskilt Skånska Lasse, som var väldigt populär, berättar J.O. Olsson vidare.

Cecil

1937 läggs Folkets park ner. Dansbanan i före detta Folkets Park byggs in och blir danssalongen Cecil.

Danssalongen Cecil. Källa: Fotohuset i Eslöv.
Danssalongen Cecil. Källa: Fotohuset i Eslöv.

Tyck till om sidans innehåll eller bidra!

Här kan du skriva till oss och berätta om du vet mer eller om du tycker att något ska ändras.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window