Gamla vattentornet

Vattentorn eller fyr? Vårt främsta landmärke som sedan gammalt vakar över och utmärker staden. Något ur Kamomilla stad eller kanske bara utsiktspunkt?

Eslövs gamla vattentorn under ljusfestivalen Eslöv lyser 2012. Foto: Håkan Sandbring
Eslövs gamla vattentorn under ljusfestivalen Eslöv lyser 2011. Foto: Håkan Sandbring

Vattentornet uppfördes 1905 av C.A. Ambrosius på privat initiativ. Efter några år övertogs det av Eslövs köping.

Till bygget användes armerad betong, vilket var ovanligt 1905. Högst upp placerades en tank på 140 kubikmeter, till vilken vatten pumpades från i första hand en vattentäkt på Villavägen.

Tornets höjd är 38 meter och diametern sju meter.

Cisternen hålls uppe av sex betongpelare vilka står på 200 ton betongfundament under mark.

Vattentornet togs ur bruk 1969 efter att ha varit för litet under många år och ett nytt torn uppförts.

Vattentornet köptes 1999 av Crenova ekonomisk förening för en krona av Eslövs kommun med syftet att det skulle bevaras istället för att rivas. Crenova renoverade tornets yttre och ämnade under hösten 2000 påbörja en inre renovering. Senare såldes tornet på nytt och är idag privatägt.

Vattentornet finns på Kvarngatan 59 i Eslöv.

Ser du likheten med Eslövs gamla vattentorn och utkikstornet i barnboksklassikern "Folk och rövare i KAMOMILLA STAD"?
Ser du likheten med Eslövs gamla vattentorn och utkikstornet i barnboksklassikern ”Folk och rövare i KAMOMILLA STAD”?

Olika karaktär på staden väster och öster om järnvägen

Få andra svenska orter är så förknippade med sin järnvägshistoria som Eslöv. Runt järnvägsstationen uppstod en ny stad på 50 år. Eslövs stadsplan och uppdelning med station, hotell, olika affärsrörelser och annan service lokaliserade till framsidan och industrier, magasin, silor och vattentorn till baksidan är typisk för stationsorter.

Denna uppdelning går idag, drygt 100 år senare, fortfarande att se i staden. Utvecklingen av östra Eslöv är en viktig pusselbit i att göra kommunen ännu attraktivare, med fokus på hållbar utveckling.

Vy tagen från vattentornet. Utsikt norrut längs Kvarngatan. På bilden ser man kvarnen och en torkria där spannmål torkades. Föjers bildarkiv.
Vy tagen från vattentornet. Utsikt norrut längs Kvarngatan. På bilden ser man kvarnen och en torkria där spannmål torkades. Föjers bildarkiv.
Vy från gamla vattentornet. Bilden är märkt "Engströms, Astra nybygge, Industriområdet och Nils Johnssons väg". Föjers bildarkiv.
Vy från gamla vattentornet. Bilden är märkt ”Engströms, Astra nybygge, Industriområdet och Nils Johnssons väg”. Föjers bildarkiv.
Här syns vattentornet från ett annat håll, söderut längs Kvarngatan. Till höger skymtar en torkria, där spannmålen torkades. Föjers bildarkiv.
Här syns vattentornet från ett annat håll, söderut längs Kvarngatan. Till höger skymtar en torkria, där spannmålen torkades. Föjers bildarkiv.

Tyck till om sidans innehåll eller bidra!

Här kan du skriva till oss och berätta om du vet mer eller om du tycker att något ska ändras.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window