Eslövs mejeri

Den skånska livsmedelsindustrin utvecklades i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet från gårdstillverkning med lokal marknad till industri med konsumenter i växande stationssamhällen och städer.

En stor del av livsmedelsindustrin hamnade på landsbygden. Mejerier, sockerbruk, slakterier, stärkelsefabriker, brännerier och så vidare anlades där råvarorna fanns. Ytterligare en faktor som styrde lokaliseringen var järnvägen, som möjliggjorde transport av förädlade produkter.

Under en period från omkring 1890 till 1920 uppfördes 320 mejeribyggnader i Skåne.

Eslövsortens Andelsmejeri står det på fotot från Föjers arkiv.
Eslövsortens Andelsmejeri står det på fotot från Föjers arkiv.

På 1940-talet fanns det fortfarande drygt 150 verksamma mejeriföretag i Skåne. Vid 1970-talets början fanns det knappt tjugo mejerier i drift i Skåne och idag är de endast tre till antalet.

Inifrån verksamheten på Eslövs mejeri. Foto: Föjers arkiv.
Inifrån verksamheten på Eslövs mejeri. Foto: Föjers arkiv.

Eslövs mejeriaktiebolag grundades redan på 1860-talet av Frans Alexander Ohlsson (1835-1911) och hade då sina lokaler i en byggnad mitt emot planteringen Trekanten. Mejeriet upphörde 1880 och lokalerna såldes till Carl-Peter Sahlin som startade färgeri här. Mejeriet hade sedan lokaler på Östergatan strax väster om järnvägen. 1920 flyttade det in i nybyggda lokaler vid Kvarngatan. 1939 gick Västra Sallerups mejeri som huserade i hörnlokalen Västergatan-Kanalgatan och Eslövs mejeriaktiebolag samman. På 1960-talet uppgick mejeriet i Skånemejerier. Verksamheten lades ner 1989.

Idag är den mäktiga tegelbyggnaden från 1918-1919 bostadshus med 25 lägenheter. Bert Andersson från BA Bygg Fastigheter fick 2014 Eslövs kommuns byggnadsvårdspris för renoveringen av fyra olika byggnader, varav mejeriet är ett.

Bert Andersson, BA Bygg Fastigheter. ©Håkan Sandbring / sandbring.se

Prismotivering:
Gamla mejeriet, Ebeneserkapellet, Sahlins konfektionsfabrik och det nedbrända godsmagasinet är några av de byggnader som tack vare årets pristagare lever vidare. BA Bygg har lyhört och känsligt, med stor tillit till stadens och dess byggnaders möjligheter, vårdat och funnit en användning för hus som annars fallit i glömska. Genom sitt entreprenörskap har BA Bygg förverkligat restaureringsprojekt som tar Eslövs historia in i framtiden.

Idag är den mäktiga tegelbyggnaden från 1918-1919 bostadshus med 25 lägenheter. Foto: Håkan Sandbring.
Idag är den mäktiga tegelbyggnaden från 1918-1919 bostadshus med 25 lägenheter. Foto: Håkan Sandbring.
Bottenplanets marklägenheter har en liten täppa både mot Kvarngatan och mot baksidans gårdsplan. Foto: Håkan Sandbring.
Bottenplanets marklägenheter har en liten täppa både mot Kvarngatan och mot baksidans gårdsplan. Foto: Håkan Sandbring.

Tyck till om sidans innehåll eller bidra!

Här kan du skriva till oss och berätta om du vet mer eller om du tycker att något ska ändras.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window