Ekenässkolan

7 oktober 1910 invigs Eslövs högre samskola, nuvarande Ekenässkolan, av landshövding Robert de la Gardie. Skolverksamheten bestod av Eslövs realskola och högre flickskola samt ett nyinrättat gymnasium som byggde på realskolan.

Eslövs Högre Samskola. Invigd 1910. Omdöpt till Eslövs Högre Allmänna Läroverk i mitten på 1930-talet. Källa: Eslövs kommuns bildarkiv, Föjers foto.

Eslövs Högre Samskola. Invigd 1910. Omdöpt till Eslövs Högre Allmänna Läroverk i mitten på 1930-talet. Källa: Eslövs kommuns bildarkiv, Föjers foto.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window