Eslövs kyrka

Året 1875 blev det växande stationssamhället Eslöv en köping och samma år beslutade man att utlysa en arkitekttävling om att rita en ny kyrka. Den närmaste kyrkan fanns i byn Västra Sallerup och tanken var att riva den gamla kyrkan när den nya invigts.

Eslövs kyrka. Källa: Wikimedia Commons.
Eslövs kyrka. Källa: Wikimedia Commons.

Tävlingsförslaget ratades

Arkitekten Salomon Sörensen vann tävlingen med sitt förslag på en kyrka i utpräglat nygotisk stil. Förslaget blev dock inte godkänt vid överintendentsämbetet, kanske för sin okonventionella placering av kyrktornet vid sidan av långhuset eller för att det helt enkelt blev för dyrt. Istället fick stockholmsarkitekten Carl Möller, som hade kopplingar till överintendentsämbetet, rita den nya kyrkan. Resultatet blev en röd tegelkatedral i gotisk stil med högt spetsigt torn åt väster.

Kyrktornet hade i november 1890 nått full höjd och tornspiran kunde sättas på plats. Den levererades från Åkermans Gjuteri och Mekaniska Verkstad, ett av de första uppdragen för det då nybildade företaget.

Den 29 november 1891 (första söndagen i advent), invigdes kyrkan av Ored Palm, kontraktsprost i Harjagers härad. Kyrkoherde Lorentz Edelberg predikade andra söndagen i advent, 6 december.

Vestra Sallerups kyrka

Kyrkan fick namnet ”Vestra Sallerups kyrka” och ovanför dörren till kyrkan står texten ” Denna Vestra Sallerups kyrka uppfördes under konung Oscar IIs regering”. Namnet användes ända fram till 1952 då Remmarlövs och Västra Sallerups församlingar gick samman med Eslövs Pastorat och bildade Eslövs församling. Samtidigt döptes kyrkan om till Eslövs kyrka.

Först år 1952 övergick socknens gamla namn till det nya Eslövs församling och kyrkan fick formellt heta Eslövs kyrka. Kyrkan är uppförd i röd tegel i en nygotisk stil, känd som ”Eslövsgotiken”.

Predikstolen är utförd i kalksten och har ritats av domkyrkoarkitekten Eiler Graebe. Den uppsattes år 1955. Kyrkan fick 1962 sin nya dopfunt. Den är ett verk av konstnären Stig Ryberg.

Den stora kormattan framför altaret är komponerad av Barbro Nilsson och utförd av Märta Måås-Fjetterströms ateljé i Båstad.

Två kyrkklockor, gjutna i Göteborg, monterades i kyrktornet 1891. En tredje klocka skänktes till kyrkan 1961.

Under hösten 1988 invigdes en ny kororgel. Den är tillverkad av Mårtenssons Orgelfabrik i Lund och har sex stämmor fördelade på en manual och pedal.

Tyck till om sidans innehåll eller bidra!

Här kan du skriva till oss och berätta om du vet mer eller om du tycker att något ska ändras.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window