Eslövs Flygfälts historia

Den 15 oktober 1934 startade arbetet med att anlägga Eslövs Flygfält. Det var ett så kallat nödhjälpsarbete för arbetslösa i Eslöv, Lund och Malmö.

Albert Sahlin ordförande i Eslövs Stadsfullmäktige ville redan 1918 anlägga ett flygfält i Eslöv. Striden stod under många år om det skulle ligga i Trollenäs eller Eslöv. Starke Arvid och BLÅ såg till att det blev Eslöv.

Hjälplandningsfält

Den 15 oktober 1934 startade arbetet med att anlägga Eslövs Flygfält. Det var ett så kallat nödhjälpsarbete för arbetslösa i Eslöv, Lund och Malmö.

Bulltofta flygplats i Malmö trafikerade bland andra Bromma i Stockholm och Torslanda utanför Göteborg och Eslövs flygfält anlades som ett så kallat hjälplandningsfält.

Foto från 1937. Källa: Fotohuset i Eslöv.
Foto från 1937. Källa: Fotohuset i Eslöv.

Dåtidens flygplan drabbades emellanåt av tekniska problem och inte minst dåligt väder som omöjliggjorde fortsatt flygning. Därför ansågs att man borde ha ett nät med hjälplandningsfält där man vid behov kunde gå ner och tillfälligt avbryta flygningen. Fälten borde ligga med 10 mils lucka på flygvägen mellan Malmö och Stockholm samt mellan Malmö och Oslo.

Karta över hjälplandningsplatser i södra Sverige.
Karta över hjälplandningsplatser i södra Sverige.

Ett av fälten kom att placeras vid Eslöv intill Asmundtorpsgården. De som erbjöds arbete för att bygga flygfältet var främst familjeförsörjare i Mellanskåne och i mån av behov även ungkarlar. Lönen var 50 öre timmen och totalt sysselsattes 25 till 112 man under de år som fältet byggdes.

Bild från 1934 som visar de manuella jordtransporterna vid arbetet på Eslövs flygfält. Dessa foton kommer från Fotohuset i Eslöv och var på väg att slängas på tippen. Poul Hansen räddade denna bildskatt för eftervärlden. Han har scannat in ett stort antal glasplåtar och negativ och de flesta fotografier är från 1920 talet och fram till 50-60 tal. Ett stort tack till Poul för detta arbete.
Bild från 1934 som visar de manuella jordtransporterna vid arbetet på Eslövs flygfält. Dessa foton kommer från Fotohuset i Eslöv och var på väg att slängas på tippen. Poul Hansen räddade denna bildskatt för eftervärlden. Han har scannat in ett stort antal glasplåtar och negativ och de flesta fotografier är från 1920 talet och fram till 50-60 tal. Ett stort tack till Poul för detta arbete.

För att kunna ge många människor ett arbete användes inte stora maskiner utan arbetet bedrevs för hand. Först flyttades med spadar och skottkärror 65 000 kubikmeter matjord för planering
av fältet. 30 000 kubikmeter lera forslades bort varefter matjorden lades tillbaka på det nu jämnade fältet. För att underlätta något användes efter hand även en hästdragen décauville-järnväg.

För att underlätta arbetet användes även en décauvillebana vars vagnar drogs av hästar. Källa: Inskannade original från Fotohuset i Eslöv.
För att underlätta arbetet användes även en décauvillebana vars vagnar drogs av hästar. Källa: Inskannade original från Fotohuset i Eslöv.

Var för litet när det stod klart

Under 1938 hade man kommit så långt att man äntligen kunde så gräs på fältet och när detta grott markerades en 600 m lång bana med banmarkeringar, och den 30 maj året därpå
invigdes flygplatsen.

Flygtekniken hade emellertid gått starkt framåt under 30-talet och fältet var nu både obehövligt av väderskäl och dessutom för litet för trafikflygplan som behövde en längre bana.

Dock var arbetet inte förgäves, andra världskriget bröt ut tre månader senare och snart skulle militären komma till Eslöv.

Reservflygskola

Utbrottet av kriget innebar att många fler flygare måste utbildas för Flygvapnet och det blev för trångt på Flygskolan i Ljungbyhed. Därför inleddes militärflygutbildning hösten 1939 på en Reservflygskola, RFS, på Bulltofta i Malmö för ynglingar som redan hade ett civilt flygcertifikat.

Den andra kursen, RFS II, startade i Eslöv 1940.

Läs om Flygreservskolan här

Besprutning av grödor från luften

AB Carl Engströms Växtskydd var verksamma på Eslövs Flygfält med besprutning från luften under 50-talet fram till 1963.

Läs om Engströms Växtskydd här

Mer fakta

Den första civila gasturbindrivna helikoptern – en Alouette II från Frankrike (benämndes Hkp 2 i Flygvapnet) importerades till Eslöv 19XX.

Blivande helikopterpiloter i Marinen har utbildats på Eslövs Flygfält.

Landskrona Flygklubb hade en intensiv segelflygverksamhet under 1950 talet på Eslövs Flygfält innan man fick ett eget fält i Landskrona. Man flyttade till Landskrona 1958.

Eslöv har en världsmästare i segelflyg – Göran Ax. Göran tillhör Landskrona Flygklubb.

Källa: Ett stort tack till Kenneth Malmström från Eslövs Flyg- och Hemvärnsmuseum som har försett oss med bilder och fakta.

Tyck till om sidans innehåll eller bidra!

Här kan du skriva till oss och berätta om du vet mer eller om du tycker att något ska ändras.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window