Kvarngatan

Eslövs Broadway, med allt som hör till en infart, men långt ifrån ordnad och i sin södra förlängning, byggd i gammal betong.

Kvarngatan sträcker sig från Pärlgatan i norr till Trehäradsvägen i söder och är en huvudgata inom östra stationsområdet.

Vet du varför gatan fick namnet Kvarngatan?

Kvarngatan fick sitt namn år 1881 (Stora Kvarngatan) men benämns idag endast Kvarngatan. Det låg tre väderkvarnar längs med vägen. Den första låg norrut, i närheten av Östergatan. Den andra ett stenkast söderut om den första och den tredje nästan mittemot vattentornet.

Johnssons Mölla. Foto: KG-Pressfoto
Johnssons Mölla. Foto: KG-Pressfoto
Ottersteds mölla. Möllan byggdes av Lars Otterstedt på 1870-talet. Låg i korsningen Stora och Lilla Kvarngatan. Foto: KG-Pressfoto
Ottersteds mölla. Möllan byggdes av Lars Otterstedt på 1870-talet. Låg i korsningen Stora och Lilla Kvarngatan. Foto: KG-Pressfoto

Längs Kvarngatan finns fortfarande flera exempel på bostadsbebyggelse och industribebyggelse från den tid då Eslövs köping grundades.

När järnvägen kom till Eslöv i mitten på 1800-talet, utvecklades näringslivet i Eslöv. Spannmålshandeln dominerade vilket avspeglades i bebyggelsen i form av torkrior, förvaringsmagasin och kvarnar. Längs med Kvarngatan hade konsul Petter Olsson från Helsingborg en spannmålsfilial. Likaså spannmålsfirman Carl Engström AB, som hade sitt huvudkontor i korsvirkesbyggnaden strax väster om järnvägen, i korsningen Storgatan och Östergatan.

Tyvärr är alla kvarnarna borta idag och den sista kvarnen totalförstördes i en brand under 1980-talet.

Men som tur är vittnar Kvarngatans namn om gatans historia.

Otterstedts mölla på Kvarngatan Eslöv brinner, Foto: KG-Pressfoto
Otterstedts mölla på Kvarngatan Eslöv brinner, Foto: KG-Pressfoto

Fler foton från Kvarngatan

Interiör från kontoret. Firma A. Paulsson, Kvarngatan, sålde lantbruksmaskiner. Blev senare Melickar. Herr Paulsson sitter vid skrivbordet. Föjers arkiv.
Interiör från kontoret. Firma A. Paulsson, Kvarngatan, sålde lantbruksmaskiner. Blev senare Melickar. Herr Paulsson sitter vid skrivbordet. Föjers arkiv.
Betelkyrkan, Kvarngatan, Eslöv. Gruppfoto, vuxna och barn. Föjers arkiv.
Betelkyrkan, Kvarngatan, Eslöv. Gruppfoto, vuxna och barn. Föjers arkiv.
Kvarngatan, Bilmånsson lancerar Volvo P1800, 1960-tal. K.G.Pressfoto.
Kvarngatan, Bilmånsson lancerar Volvo P1800, 1960-tal. K.G.Pressfoto.
Bilkompaniet på Kvarngatan norr om Östergatan omkring 1930. Källa: Fotohuset i Eslöv.
Bilkompaniet på Kvarngatan norr om Östergatan omkring 1930. Källa: Fotohuset i Eslöv.
Interiörbild från Bilkompaniet på Kvarngatan norr om Östergatan omkring 1930. Källa: Fotohuset i Eslöv.
Interiörbild från Bilkompaniet på Kvarngatan norr om Östergatan omkring 1930. Källa: Fotohuset i Eslöv.

Tyck till om sidans innehåll eller bidra!

Här kan du skriva till oss och berätta om du vet mer eller om du tycker att något ska ändras.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window