Doktor Walter Ström

Walter Ström var Eslövs förste läkare och kom till Eslöv 1865 och öppnade praktik.

Han föddes 1835 i Karlskrona och blev student vid Lunds universitet 1855. Han avlade medicine kandidatexamen 1862 och medicine licentiatexamen 1865 och promoverades till medicine doktor 1868.

Svenskt porträttgalleri (1911), volym XIII. Läkarekåren
Svenskt porträttgalleri (1911), volym XIII. Läkarekåren

Han var praktiserande läkare i Eslöv från 1865, distriktsläkare i Eslövs distrikt 1866–1883, läkare vid Statens samt vid Ystad-Eslövs och Landskrona-Helsingborg-Eslövs järnvägar 1865–1904. Och han blev riddare av Vasaorden 1887.

Samhällsengagemang

Han var en av initiativtagarna till Eslövs sparbank och var med i den skara som bildade två privatskolor för att ge Eslövsungdomarna möjlighet till högre utbildning.

Tack vare doktor Ströms envisa kamp fick Eslöv 1870 sitt första apotek. Chefen för Medicinalstyrelsen i Stockholm lär ha svarat Herr doktorn vill väl inte begära, att jag ska skicka en apotekare till att svälta i den där mosshålan, men Ström jag vig inte och Eslövs första apotek kom att ligga på Storgatan 12.

En originell man

Åke V Ström, Walter Ströms barnbarn, beskriver honom som en man som älskade fasta vanor och suckade när de måste brytas. I ett tal för Rotary 1977 som citeras i boken Det handlar om gamla Eslöv beskriver han sin farfar:

Umgängeslivet skötte farfar på sitt eget vis. Han älskade att själv ha bjudningar men var obenägen att gå bort. Han avskydde att kallprata sysslolöst.  […] När sonen Tom, bankdirektören, bjöd ut till sin sommarvilla vid Ringsjön, kunde han svara Tack, jag har varit där.

Åke V Ström berättar vidare att hans farfar var originellt klädd.

Walter Ström, min farfar, var olik andra människor, vilket tog sig uttryck redan i hans klädsel. Under alla år, söndag som vardag, utom när han hade frack och ordnar, bar han bonjor, vit stärkskjorta och vit fluga samt svart sidenkalott.

Doktor Walter Ström och hans hustru Karin. Herr och fru Ström, sittandes utomhus. Eslövs förste läkare, öppnade praktik 1865. Källa: Eslövs kommuns bildarkiv, Föjers foto.
Doktor Walter Ström och hans hustru Karin. Herr och fru Ström, sittandes utomhus. Eslövs förste läkare, öppnade praktik 1865. Källa: Eslövs kommuns bildarkiv, Föjers foto.

Tyck till om sidans innehåll eller bidra!

Här kan du skriva till oss och berätta om du vet mer eller om du tycker att något ska ändras.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window