Mer information om byggnader och kulturmiljöer

I kulturmiljökartan hittar du information om kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i kommunen. Kulturmiljökartan är en kunskapsbyggande digital plattform som identifierar kulturhistoriskt värdefulla byggnader i kommunen samtidigt som den är tänkt att underlätta plan- och bygglovsärenden. Kulturmiljökartan är en levande webbplats som kommer att växa och utvecklas för att så småningom innefatta hela kommunen.

Gå till kulturmiljökartan

Tyck till om sidans innehåll eller bidra!

Här kan du skriva till oss och berätta om du vet mer eller om du tycker att något ska ändras.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window