Samlingshemmet

Samlingshemmet uppfördes åren 1913 - 1914 av fastighets AB Roland med fabrikör Jöns Hansson på Yllefabriken, som störste aktieägare.

Det blev ett allaktivitetshus med åren. På nedre botten fanns en stor sal, vilken rymde ungefär 200 sittande personer. Vid andra arrangemang då sittplatserna togs bort kunde avsevärt fler få plats.

Samlingshemmet i Marieholm. Källa: Marieholm.net.
Samlingshemmet i Marieholm. Källa: Marieholm.net.

Intill ”stora salen” fanns en lokal som kallades ”lilla salen” och bakom denna ytterligare ett mindre rum, som under en 15-års period inrymde ett bankkontor under namnet Svenska Handelsbanken. ”Lilla salen” användes till sammanträden och olika uppbörder i samhället.

På bottenplanet fanns det också en lokal vari det bedrevs kafé och matservering.

En trappa upp fanns telefonstation och från 1918 även bibliotek. På 1910-talet och in på 1920-talet var en enkel underhållning på programmet i allmänhet på söndagseftermiddagarna. Det var pianospel, violinspel och flöjtsolo som framfördes. Sång förekom också. En populär sångerska vid namn Anna Hansson vanligen kallad för ”Regementets dotter” besökte huset.

Föreläsningsföreningen hade de mest populära föreläsarna att framträda här och bland dem kan räknas lektor Hugo Granvik i Landskrona som var en god talare och visade film från sina resor i Afrika i slutet av 1920-talet. Så var det den charmfulle trollkarlen Hector el Neco som framträdde inför en förvånad publik.

Bröderna Lindqvists dragspelskvartett roade många under 1930 och 1940-talen. Teaterverksamhet förekom också där lokala förmågor bland annat spelade ”Årsexamen i Ruskaby Skola för 100 år sedan”. Revy Spelades 1935 till förmån för biblioteket och dess verksamhet. På 1940-talet var det tre stycken Marieholmsrevyer med idrottsföreningen som arrangör. Frågesporten, som lanserades genom radio av Gösta Knutson, blev också en stor succé i Marieholm. Tremannalag från olika korporationer och föreningar tävlade om Marieholmsmästerskapet för utsålda hus. Så fanns teaterarrangemang genom kringresande teatersällskap som bland annat spelade ”Värmlänningarna” – ett sångspel.

Små grupper från stadsteatern i Malmö och Helsingborg framförde olika teaterstycken. Bland lättare underhållning fanns några revysällskap, som reste omkring på den skånska landsbygden. Ett sådant leddes av Hugo Franzen, numera bosatt i Broby, som lanserade några blivande storstjärnor som Git Gay och Gunvor Bergqvist. Källa: Marieholm.net.
Små grupper från stadsteatern i Malmö och Helsingborg framförde olika teaterstycken. Bland lättare underhållning fanns några revysällskap, som reste omkring på den skånska landsbygden. Ett sådant leddes av Hugo Franzen, numera bosatt i Broby, som lanserade några blivande storstjärnor som Git Gay och Gunvor Bergqvist. Källa: Marieholm.net.
Små grupper från stadsteatern i Malmö och Helsingborg framförde olika teaterstycken. Bland lättare underhållning fanns några revysällskap, som reste omkring på den skånska landsbygden. Ett sådant leddes av Hugo Franzen, numera bosatt i Broby, som lanserade några blivande storstjärnor som Git Gay och Gunvor Bergqvist. Källa: Marieholm.net.
Små grupper från stadsteatern i Malmö och Helsingborg framförde olika teaterstycken. Bland lättare underhållning fanns några revysällskap, som reste omkring på den skånska landsbygden. Ett sådant leddes av Hugo Franzen, numera bosatt i Broby, som lanserade några blivande storstjärnor som Git Gay och Gunvor Bergqvist. Källa: Marieholm.net.

I ”stora salen” förekom också dans arrangerad av bland annat Marieholms Idrottssällskap och Svenska landsbygdens ungdomsförbund (SLU) med flera. Bordtennis, badminton och brottning tränades också periodvis i lokalen.

Utdrag ur ett häfte sammanställt av ”Mr Marieholm”, Börje Gustafsson, digitaliserat av Rustan Ligander, http://www.ligander.se/Marieholm.

Tyck till om sidans innehåll eller bidra!

Här kan du skriva till oss och berätta om du vet mer eller om du tycker att något ska ändras.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window