Onsjö härads sparbank

Onsjö härads sparbank stiftades är 1861 på Trollenäs slott på initiativ av friherre Nils Trolle, som också blev bankens förste ordförande.

Banken hade sedan sitt säte där fram till år 1890, då man fick flytta rörelsen på grund av slottets ombyggnad. Valet föll på Marieholm, där banken inrymdes en kort tid i mangårdsbyggnaden till gästgivaregårdens jordbruk.

År 1892 flyttade banken in i en nybyggd fastighet vid nuvarande Järnvägsgatan (biblioteket). Fastigheten förvärvades av handlaren O. Persson för en summa av 14000 kr.

I fastigheten fanns expeditionslokal och bostad för kamreren. 1927 giordes en tillbyggnad. År 1953 var en ny bankfastighet färdig i hörnet av Storgatan – Järnvägsgatan. Här fick man tillgång till modernare och ändamålsenligare lokaler.

Huvudkontoret låg i Marieholm med filialer i Eslöv och Stehag. 1965 upptogs förhandlingar med Eslövs sparbank för ett sammangående. På hösten samma år blev det fusion under namnet Eslöv – Onsjö sparbank med huvudkontor i Eslöv.

Under 1980-talets senare hälft upptogs ånyo fusionsförhandlingar. Denna gång med Lundabygdens sparbank. En ny bank bildades med namnet Sparbanken Lund – Eslöv. Då många ansåg att namnet var för långt ändrades det relativt snabbt till Sparbanken Finn.

Huvudkontoret är förlagt till Lund. Marieholmskontoret lades ner 1995. Hösten 1998 blev det åter bank i den gamla sparbanksfastigheten då Färs & Frosta Sparbank öppnade kontor i Marieholm.

Källa: Från ett 24-sidigt häfte sammanställt av ”Mr Marieholm”, Börje Gustafsson, digitaliserat av Rustan Ligander (https://www.ligander.se/Marieholm/).

Onsjö härads sparbanks byggnad i Marieholm. Källa: Eslövs kommuns bildarkiv, Föjers foto.
Onsjö härads sparbanks byggnad i Marieholm. Källa: Eslövs kommuns bildarkiv, Föjers foto.

Tyck till om sidans innehåll eller bidra!

Här kan du skriva till oss och berätta om du vet mer eller om du tycker att något ska ändras.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window