Tingshuset

Rönnebergs, Onsjö och Harjagers domsaga hade under en lång följd av år tingsställe i Åkarp. Redan 1776 hölls ting med Onsjö härad i Åkarp.

Från år 1873 blev det fortsättningsvis ting för tre härader, Rönnebergs, Onsjö och Harjager. Nästa ändring av tingsordningen blev 1948. Från och med detta år hölls alternerande ting i Åkarp och Landskrona. Den 1 juli 1967 flyttades tinget till Landskrona och namnet blev Landskrona domsaga.

Efter kommunsammanslagningen 1971 var det åter aktuellt för en ny ändring. Den genomfördes den 1 januari 1974, då kommunerna Eslöv och Höör kom att tillhöra Eslövs tingsrätt. Till Landskrona domsaga fördes då Svalöv och Landskrona kommuner.

Första tiden då tinget kommit till Åkarp skedde tingsförhandlingar i ett rum på gästgivaregården. En tingsklocka skaffades som år 1776 göts på ett känt klockgiuteri i Malmö, nämligen Wetterholzka. Denna klocka hänger numera i en liten fristående klockstapel vid ingången till Reslövs kyrkstuga.

År 1800 byggdes ett eget tingshus. Under årens lopp blev tingshuset föremål för icke mindre än fem ombyggnader. Sedan tinget helt lämnat Marieholm såldes fastigheten till Marieholms kommun. I fastigheten inryms numera en förskolan Mariebo.

Källa: Från ett 24-sidigt häfte sammanställt av ”Mr Marieholm”, Börje Gustafsson, digitaliserat av Rustan Ligander (https://www.ligander.se/Marieholm/).

Tingshuset på 1920-talet. T.v. på taket, tingsklockan från 1776. Hänger nu vid kyrkostugan. Källa: Marieholm.net/Börje Gustafssons album.
Tingshuset på 1920-talet. T.v. på taket, tingsklockan från 1776. Hänger nu vid kyrkostugan. Källa: Marieholm.net/Börje Gustafssons album.
Marieholms tingshus under en rättegång på 1960-talet. Källa: Eslövs kommuns bildarkiv, K.G. Pressfoto.
Marieholms tingshus under en rättegång på 1960-talet. Källa: Eslövs kommuns bildarkiv, K.G. Pressfoto.

Tyck till om sidans innehåll eller bidra!

Här kan du skriva till oss och berätta om du vet mer eller om du tycker att något ska ändras.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window