Marieholmstvätten

Marieholmsortens Andelstvättförening öppnade 1952 Marieholmstvätten.

Andelstvätten, utrustad med moderna arbetsbesparande tvättmaskiner, användes på sin tid av invånarna i området istället för att de på det tidigare betydligt mer mödosamma och tidskrävande sättet måste blötlägga, koka, gnugga, skölja och vrida tvätten innan manglingen och strykningen.

Föreningens initiativtagare var lantbrukaren Arthur Andersson, Reslövs boställe. Styrelsen fick god anslutning av andelsägare, som uppgick till ungefär 350 st.

Till en början var andelen 80 procent hushållstvätt och 20 procent industritvätt. Siffran svängde snabbt, då antalet egna tvättmaskiner i hemmen ökade i rask takt. Mot slutet av föreningens verksamhet var de största kunderna institutioner inom kommuner och landsting.

Föreningen kom på obestånd beroende främst på minskad tvättmängd, hård konkurrens och för stora lönekostnader. År 1984 såldes det till en privatperson, som snabbt fick företaget på fötter igen efter omfattande rationaliseringar.

Marieholmstvätten 1960-tal. Källa: Eslövs kommuns bildarkiv, K.G. Pressfoto.
Marieholmstvätten 1960-tal. Källa: Eslövs kommuns bildarkiv, K.G. Pressfoto.

Tyck till om sidans innehåll eller bidra!

Här kan du skriva till oss och berätta om du vet mer eller om du tycker att något ska ändras.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window