Marieholms tegelbruk

Under en lång period tillverkades fasadtegel och dräneringsrör på Marieholms Tegelbruk AB.

Bruket grundades 1889 och upphörde med verksamheten 1955. Efter en eldsvåda år 1909 byggdes tegelbruket om och moderniserades. Sin glansperiod hade bolaget på 1930-talet då man sysselsatte 20 man. På grund av dålig lönsamhet, föråldrade produktionsmetoder och brist på lera fick rörelsen läggas ner.

Först grävdes leran fram för hand och lastades i en tippvagn som drogs av en häst. Vagnen gick på ett smalspår fram till en omrörare som blandade leran med vatten. Lervällingen rann sedan ut i så kallade slamdammar för att vattnet skulle avdunsta. När leran ansågs vara lämplig för tegelframställning rullades den med skottkärror till en byggnad där den formades till tegelstenar. Därefter vidtog torkning och bränning. Många hus i Marieholm har uppfarts av rött fasadtegel frän Marieholms Tegelbruk AB. Teglen har god kvalitet.

Källa: Från ett 24-sidigt häfte sammanställt av ”Mr Marieholm”, Börje Gustafsson, digitaliserat av Rustan Ligander (https://www.ligander.se/Marieholm/).

Tyck till om sidans innehåll eller bidra!

Här kan du skriva till oss och berätta om du vet mer eller om du tycker att något ska ändras.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window