Arbetarrörelsen och fackföreningar

Vid sekelskiftet 1900 fick arbetarrörelsen fast mark i Marieholm. Fackföreningar bildades också.

Genom det nära sambandet mellan fackföreningar och det år 1889 bildade Sveriges socialdemokratiska arbetarparti fick partiet vind i seglen. Det största fackförbundet i Marieholm blev Svenska Textilarbetarförbundet, avdelning 53. Detta på grund av textilindustrin på orten.

Många andra fackföreningar fanns bland annat Grov- och Fabriksarbetarförbundet i vilket arbetarna på Tegelbruket var organiserade. Fackföreningarna i Marieholm fick genomgå ett generalprov i samband med storstrejken 1909.

De största arbetsplatserna i Marieholm var Marieholms Yllefabriks AB samt Marieholms Tegelbruks AB.

Då förhandlingarna strandat i slutet av juli 1909 påbjöd arbetsgivarparten en jättelockout varpå några dagar senare arbetstagarparten svarade med en storstrejk. Enigheten inom facket var inte tillräckligt stor. En del förbund godkände olika medlingsförslag, men först i slutet av året kunde arbetsmarknaden återgå till det normala.

Källa: Från ett 24-sidigt häfte sammanställt av ”Mr Marieholm”, Börje Gustafsson, digitaliserat av Rustan Ligander (https://www.ligander.se/Marieholm/).

Tyck till om sidans innehåll eller bidra!

Här kan du skriva till oss och berätta om du vet mer eller om du tycker att något ska ändras.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window