Föreningslivet i Marieholm

Antalet föreningar i Marieholm har varit många under årens lopp.

Man kan tala om rent ideella föreningar som till exempel idrottsföreningar, religiösa, politiska och fackliga.

Den rörelse som alltid samlat mest ungdomar ur alla samhällsklasser är idrottsrörelsen.

Redan mot slutet av 1800-talet började man spela fotboll i Marieholm. Den moderna fotbollen kom från England och spred sig snabbt på kontinenten och kom så småningom också till Sverige och våra trakter. Någon egentlig organisationsform fanns det inte till en början bland ungdomarna. De höll till på enkla bollplaner i samhället som remontplanen vid Åkarps gästis, på ängsmarken vid Samlingshemmet och på mark tillhörig en gård, som ligger på södra sidan av Saxån på vägen Marieholm – Kävlinge.

Andra föreningar som verkat inom det sportsliga området är Marieholms Tennisklubb, som började sin verksamhet i samband med att en tennisbana anlades på nya idrottsplatsområdet i början av 1960-talet.

Under 1930-talet var brottningssporten mycket populär. I Marieholm fanns en brottarklubb med namnet ”Ergo”. Den hade sin träning förlagd till Arb. Byggnadsförening. Sedan föreningen lagts ner dröjde det några år tills en ny bildats som fick namnet Marieholms Brottarklubb. På grund av minskat intresse i Marieholm för brottningssporten lade även denna klubb ner sin verksamhet.

Under en period på 1940-talet fanns det också en klubb med bordtennis på programmet. Den hette Marieholms Bordtennisklubb. Man spelade i en numera riven paviljong intill gästgivaregården, på byggnadsföreningens dansbana, i Samlingshemmets källare och i Hundramannaföreningens lokal på nuvarande Kävlingevägen.

Onsjö Motorklubb med säte i Marieholm var en sammanslutning för bil- och motorcykel-intresserade. Klubben började sin verksamhet på 1930-talet. Den låg nere på 1940-talet, men återupptog verksamheten på 1950-talet. Dess verksamhet var mycket livaktig och de då populära motorcross tävlingarna i ett grustag i Håstenslöv lockade tusentals åskådare. Klubben självdog på 1960-talet. Under vissa perioder har det även bedrivits badminton, handboll, simning och gymnastik av olika föreningar.

Källa: Från ett 24-sidigt häfte sammanställt av ”Mr Marieholm”, Börje Gustafsson, digitaliserat av Rustan Ligander (https://www.ligander.se/Marieholm/).

Tyck till om sidans innehåll eller bidra!

Här kan du skriva till oss och berätta om du vet mer eller om du tycker att något ska ändras.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window