Börje Gustafssons album

Mr Marieholm, Börje Gustafsson, sparade bilder från Marieholm som publicerats på siten Marieholm.net återges här enligt överenskommelse med Marieholmskännaren Rustan Likander.

Texterna är, där såna finns, hämtade från albumet. Flera foton är utelämnade men finns med i andra sammanhang.
Bilderna kommer inte i tidsordning eller samlade inom ett visst område.
Kursiverad text är inte av Börje Gustafsson.

Börje Gustafsson, Mr Marieholm, med ett foto på Onsjö velocipedklubb.
Börje Gustafsson, Mr Marieholm, med ett foto på Onsjö velocipedklubb.
Utsigt öfver Mariehom d. 24. maj 1905. Hjertliga lyckönskningar sändes på födelsedagen från Gustafva och Augusta. FOTO RAGNITT, HBG HANDL. ALFR. BENGTSSON.
Utsigt öfver Mariehom d. 24. maj 1905. Hjertliga lyckönskningar sändes på födelsedagen från Gustafva och Augusta. FOTO RAGNITT, HBG HANDL. ALFR. BENGTSSON.
Nybyggen, kommunalhus och brandstation. Nu torg i förgrunden.
Nybyggen, kommunalhus och brandstation. Nu torg i förgrunden.

1910-tal. Arrendatorn å Marieholmsgården, Åkesson, harvar i nuvarande Sundelius park. I bakgrunden Marieholmsgården.
1910-tal. Arrendatorn å Marieholmsgården, Åkesson, harvar i nuvarande Sundelius park. I bakgrunden Marieholmsgården.
Nykterhetslogen i Högestorp i början på 1910-talet.
Nykterhetslogen i Högestorp i början på 1910-talet.
Torgdag i Marieholm omkr. 1935. T.v. med vit häst fiskhandlare Aug. Jonasson, trädgårdsmästare Lundkvist från Asmundtorp och slaktare Georg Pettersson med hjälpreda.
Torgdag i Marieholm omkr. 1935. T.v. med vit häst fiskhandlare Aug. Jonasson, trädgårdsmästare Lundkvist från Asmundtorp och slaktare Georg Pettersson med hjälpreda.
Byggmästare Sigfr. Svensson vid sin verkstad på Kvarngatan. T.h. skymtar Onsjö härads vägdistrikts garagebyggnad.
Byggmästare Sigfr. Svensson vid sin verkstad på Kvarngatan. T.h. skymtar Onsjö härads vägdistrikts garagebyggnad.
Första världskriget. Landstormsmän från Mariholm vid brandstationen. Längst t.v. källarmästaren Alfr. Bengtsson.
Första världskriget. Landstormsmän från Mariholm vid brandstationen. Längst t.v. källarmästaren Alfr. Bengtsson.
Arb. byggnadsförening 1928. Serverings- jämte möteslokal och öppen dansbana. På skylten t.v. "dansbiljetter" och t.h. "dans å platsen varje lördag".
Arb. byggnadsförening 1928. Serverings- jämte möteslokal och öppen dansbana. På skylten t.v. ”dansbiljetter” och t.h. ”dans å platsen varje lördag”.
"Arken", Marieholms minsta hus. Rivet på 1950-talet.
”Arken”, Marieholms minsta hus. Rivet på 1950-talet.
I trädgården till fast. Åkarp 5. Fr.v. polis Anton Gustafsson, tingsvaktmästare A. Lundkvist, (svart "styving") lantbrukare Jöns Nilsson, (vit hatt) ägare till Åkarp 5:1, längst t.h. Jöns bror Sven Nilsson som arbetade på spannmålsmagasinet i Marieholm. Kortspel och toddydrickning. 1915-16.
I trädgården till fast. Åkarp 5. Fr.v. polis Anton Gustafsson, tingsvaktmästare A. Lundkvist, (svart ”styving”) lantbrukare Jöns Nilsson, (vit hatt) ägare till Åkarp 5:1, längst t.h. Jöns bror Sven Nilsson som arbetade på spannmålsmagasinet i Marieholm. Kortspel och toddydrickning. 1915-16.
Bageriiderskan Emma Andersson, intill "Kringlan", med sin famillj. T.h. skymtar byggm. Svenssons verkstad, riven i 1910-talets första år.
Bageriiderskan Emma Andersson, intill ”Kringlan”, med sin famillj. T.h. skymtar byggm. Svenssons verkstad, riven i 1910-talets första år.
"Gästgivarstället" rivet för att ge plats åt nytt torg. Gården nyuppfördes omkring 1950 på annan plats.
”Gästgivarstället” rivet för att ge plats åt nytt torg. Gården nyuppfördes omkring 1950 på annan plats.
Parti av Saxån. Bron vid yllefabriken 1920-30.
Parti av Saxån. Bron vid yllefabriken 1920-30.
Kvarngatan omkr. 1950.
Kvarngatan omkr. 1950.
På området ligger nu Marieholms korv AB.
På området ligger nu Marieholms korv AB.
Maria vid sitt hus.
Maria vid sitt hus.
Motiv från 1910-talets Marieholm. I bakgrunden Åkarps gästgivaregård före ombyggnaden 1918-19. Till höger gästgivaregårdens lantbruk. Korsvirkeshuset, första till vänster, vanligen kallat ”Marias hus” låg lite låglänt. Intill låg ”Marias håla” där det gick att åka skridskor då det var vinter och kallt. Andra korsvirkeshuset till vänster inrymde svinstall, garage för ambulansen samt bostad för trädgårdsmästaren. Målning av Sven Rydberg efter ett vykort.
Motiv från 1910-talets Marieholm. I bakgrunden Åkarps gästgivaregård före ombyggnaden 1918-19. Till höger gästgivaregårdens lantbruk. Korsvirkeshuset, första till vänster, vanligen kallat ”Marias hus” låg lite låglänt. Intill låg ”Marias håla” där det gick att åka skridskor då det var vinter och kallt. Andra korsvirkeshuset till vänster inrymde svinstall, garage för ambulansen samt bostad för trädgårdsmästaren. Målning av Sven Rydberg efter ett vykort.
T-Ford i Marieholm 1921. I baksätet fr.v. fru Therese Bengtsson och fru Ida Jönsson. I framsätet fr.v. grosshandlanden Alfr. Jönsson och sparbankskamrer H. Alfr. Bengtsson.
T-Ford i Marieholm 1921. I baksätet fr.v. fru Therese Bengtsson och fru Ida Jönsson. I framsätet fr.v. grosshandlanden Alfr. Jönsson och sparbankskamrer H. Alfr. Bengtsson.
Lantbrukare Oscar Svensson i Reslöv i en T-ford.
Lantbrukare Oscar Svensson i Reslöv i en T-ford.
1950. Marieholms Skytteförening 50 år. Prisutdelning vid skyttepaviljongen.
1950. Marieholms Skytteförening 50 år. Prisutdelning vid skyttepaviljongen.
"Gula Paviljongen", belägen där nu Onsjögården ligger. 1910-tal?
”Gula Paviljongen”, belägen där nu Onsjögården ligger. 1910-tal?
Hösten 1952, Marieholms första TV-mottagning. Masten på Samlingshemmets tak. En dansk experimentsändare kunde mottagas. Hörbysändaren i bruk 1958. Arr. Reslövs föreläsningsförening.
Hösten 1952, Marieholms första TV-mottagning. Masten på Samlingshemmets tak. En dansk experimentsändare kunde mottagas. Hörbysändaren i bruk 1958. Arr. Reslövs föreläsningsförening.
Lastning av kolsäckar på bangårdsområdet på 1910-talet.Vid korna en lantbrukare Klang från Håstenslöv. Mannen i mitten som senare hade ett småbruk intill dåvarande Reslövs ålderdomshem. En period extra polis.
Lastning av kolsäckar på bangårdsområdet på 1910-talet.Vid korna en lantbrukare Klang från Håstenslöv. Mannen i mitten som senare hade ett småbruk intill dåvarande Reslövs ålderdomshem. En period extra polis.
I hörnet av Lagmansgatan - Ringvägen bedrev slaktarmästare A. Pettersson i många år en slakterirörelse. Här hans båda söner, Elis (vid ratten) och Georg (bakom bilen) med deras "köttbil". Bilden tagen i Svalöv.
I hörnet av Lagmansgatan – Ringvägen bedrev slaktarmästare A. Pettersson i många år en slakterirörelse. Här hans båda söner, Elis (vid ratten) och Georg (bakom bilen) med deras ”köttbil”. Bilden tagen i Svalöv.
Marieholmsgården på 1930-talet?
Marieholmsgården på 1930-talet?
Storgatan i mitten på 1930-talet. I fastigheten t.h. slakteributik, nästa affär kaffebutik och pappershandel och i vita 2-planshuset bageri. T.v. Hanssons bageri och Kooperativa.
Storgatan i mitten på 1930-talet. I fastigheten t.h. slakteributik, nästa affär kaffebutik och pappershandel och i vita 2-planshuset bageri. T.v. Hanssons bageri och Kooperativa.
Onsjö velocipedklubb 1892-1921. Bilden från 1895. Kända; fr.v. timmerhandl. Nils Persson, sakförare Nils Svensson, 4:de fr.v. muraren Jöns Andersson.
Onsjö velocipedklubb 1892-1921. Bilden från 1895. Kända; fr.v. timmerhandl. Nils Persson, sakförare Nils Svensson, 4:de fr.v. muraren Jöns Andersson.
Fabrikör Jönsson var intresserad av vackra blommor och sydländska träslag. Hans trädgård var en stor sevärdhet. I drivhuset näemast fanns druvstockar och persikoträd.
Fabrikör Jönsson var intresserad av vackra blommor och sydländska träslag. Hans trädgård var en stor sevärdhet. I drivhuset närmast fanns druvstockar och persikoträd.
Skyttepaviljongen intill Tegelbruket. Marieholms skytteförening startade år 1900. Mannen i plommonstop, färgmästare Bäckström sedan landstingsman Anton Hultgren. De två i "skärmmössor", t.v. fabrikör Ad. Lundkvist i Håstenslöv och tegelmästare N. J. Lindh.
Skyttepaviljongen intill Tegelbruket. Marieholms skytteförening startade år 1900. Mannen i plommonstop, färgmästare Bäckström sedan landstingsman Anton Hultgren. De två i ”skärmmössor”, t.v. fabrikör Ad. Lundkvist i Håstenslöv och tegelmästare N. J. Lindh.

Tyck till om sidans innehåll eller bidra!

Här kan du skriva till oss och berätta om du vet mer eller om du tycker att något ska ändras.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window