Gamla folkets hus

Folkets hus, en fastighet som främst är till för att bereda plats åt olika arbetarföreningar, kom till Marieholm år 1907.

På tomten Sibbarp 2:16, Storgatan 63, uppfördes då ett Folkets Hus, som fick namnet Olympia efter en forntida kult- och festplats i gamla Grekland.

Gamla Folkets Hus runt 1915. Källa: Marieholm.net, Börje Gustafssons fotoalbum.
Gamla Folkets Hus runt 1915. Källa: Marieholm.net, Börje Gustafssons fotoalbum.

I fastigheten fanns en större sal mot öster. Vid salens ena sida fanns en läktare uppbyggd på pelare. Den användes i huvudsak som servering. I byggnadens västra sida fanns en lägenhet, vilken brukade bebos av föreståndaren.

Redan efter elva år kom föreningen på obestånd och 1918 såldes Folkets Hus genom en bulvan till fabrikör Jöns Hansson på Yllefabriken. Hela fastigheten blev ombyggd till bostäder åt folk, som arbetade på fabriken. Från 1921 blev ett fastighetsbolag under Hanssons ledning, Fastighets AB Roland, ägare. I början av 1950-talet såldes huset till en privatperson.

Arbetarorganisationerna blev sedan hemlösa och hade sina möten på olika caféer fram till år 1927 då en ny fastighet uppfördes på Åkarp 4, nuvarande Västergatan. Tomten såldes av kvarnägaren Pål Hansson.

Andelar fick tecknas i en förening som fick namnet Arbetarnas Byggnadsförening u.p.a. De flesta andelarna hamnade hos olika arbetarorganisationer.

Tyvärr fick man inte ihop så mycket kapital, att man kunde bygga stort och rejält, vilket efter några år visade sig vara beklagligt. Först uppfördes en träbyggnad, som man inredde med möteslokal, kök och garderober. En utedansbana anlades också, vilken senare överbyggdes så att det blev möjlighet till innedans. Samtidigt gjordes en förbindelsegång mellan den tidigare uppförda träbyggnaden och dansbanan.

Arb. byggnadsförening 1928. Serverings- jämte möteslokal och öppen dansbana. På skylten t.v. "dansbiljetter" och t.h. "dans å platsen varje lördag". Källa: Marieholm.net, Börje Gustafssons album.
Arb. byggnadsförening 1928. Serverings- jämte möteslokal och öppen dansbana. På skylten t.v. ”dansbiljetter” och t.h. ”dans å platsen varje lördag”. Källa: Marieholm.net, Börje Gustafssons album.

Även denna gång fick arbetarföreningen avvecklas. Den trädde i likvidation i början på 1960-talet. Orsaken var dålig lönsamhet främst beroende på för små och primitiva lokaler. Tomt och byggnader såldes till Marieholms kommun för 15000 kr. Lokalerna hyrdes sedan ut till auktionsverksamhet. Sedan Eslövs kommun år 1971 efter kommunsammanslagningen övertagit fastigheten fortsatte uthyrningen tills dess det hela såldes år 1983 till Lena Lütz från Lund. Lena bedriver auktionsverksamhet under namnet Marieholms Auktionshall.

Källa: Från ett 24-sidigt häfte sammanställt av ”Mr Marieholm”, Börje Gustafsson, digitaliserat av Rustan Ligander (https://www.ligander.se/Marieholm/).

Tyck till om sidans innehåll eller bidra!

Här kan du skriva till oss och berätta om du vet mer eller om du tycker att något ska ändras.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window