Mysteriet med den försvunna kyrkklockan

Enligt muntlig tradition lär en kyrkklocka, under kriget mellan danskar och svenskar, stulits från Västra Sallerups kyrka.

I Nykers kyrka, strax invid Rønne, på Bornholm hänger en kyrkklocka med inskriptionen:

Denne klokke er bekostet af Sallerup tiendes ofverløb og sognens tilleg anno 1639. Patron Fredrich Günther. Presten Her Henrich Wreden. Kirkewerger Oluf Trolsen, Oluf Ibsen.

Det är fortfarande en olöst gåta hur en kyrkklocka som var avsedd att hänga i Västra Sallerups kyrka kunnat hamna på Bornholm. Allan Arvastson tar i sin bok Från klockstapel och prediksstol, (1952), upp problemet. Han anser det troligt att kyrkklockan fördes över av de sockenbor som lämnade Västra Sallerup under det skånska kriget 1675- 1679.

Många skåningar utvandrade då till Danmark. Arvastsons uppfattning stämmer väl överens med den muntliga traditionen. Eslövsfödde författaren Albert Olsson har skrivet en romansvit om fyra böcker som handlar om eslövsböndernas liv och leverne årtiondena närmast före freden i Roskilde 1658. Uppslaget till romansviten fick han då han hörde talas om kyrkklockan. Han omnämner också kyrkklockan i romansviten dock utan att ge någon förklaring på hur klockan hamnade på
Bornholm.

Inskriften på kyrkklockan lär ha citerats utan någon närmare kommentar redan 1756 i ett danskt bokverk om Bornholm. Ett alternativ till hur klockan hamnade på Bornholm är att den aldrig kom till Västra Sallerup från Köpenhamn där den göts 1639.

Såväl Från klockstapel och prediksstol (1952) av Allan Arvastson som alla de fyra böckerna i Albert Olssons romansvit är du välkommen att låna på Eslövs stadsbibliotek.

Tyck till om sidans innehåll eller bidra!

Här kan du skriva till oss och berätta om du vet mer eller om du tycker att något ska ändras.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window