Socknarna var först

Socken är ett ålderdomligt namn på landsortsförsamling i folkkyrkor. I Norden betecknade ordet sedan senmedeltiden ett område utanför städer, med flera intilliggande byar och tätorter, som tillsammans delar på kyrka med tillhörande prästgård och kyrkogård, och som i senare tider styrdes av sockenstämman. Socknen var en föregångare till dagens församlingar och kommuner.

Sidan är under uppbyggnad. Välkommen att bidra med information till den här sidan!

Häradskarta över Skåne från 1770-1780. Källa: digitaltmuseum.se/Postmuseum.
Häradskarta över Skåne från 1770-1780. Källa: digitaltmuseum.se/Postmuseum.

Eslövs kommun har i flera steg bildats av de tjugo socknar i området som, när 1862 års kommunalförordningar trädde i kraft år 1863, inrättades som landskommuner.

Eslövs kommuns område motsvarar socknarna: Billinge, Borlunda, Bosarp, Gårdstånga, Hammarlunda, Harlösa, Holmby, Hurva, Högseröd, Remmarlöv, Reslöv, Skarhult, Skeglinge, Stehag, Trollenäs, Västra Sallerup, Västra Strö, Örtofta, Östra Karaby och Östra Strö. I dessa socknar bildades vid kommunreformen 1862 landskommuner med motsvarande namn.

År 1875 bröts en del av Västra Sallerups landskommun ut och bildade Eslövs köping. I den resterande delen inrättades 17 augusti 1894 Västra Sallerups municipalsamhälle. 1909 delades kommunen ånyo i och med att Västra Sallerups municipalsamhälle inkorporerades med Eslövs köping, som 1911 ombildades till Eslövs stad. Ytterligare två municipalsamhällen inrättades Löberöds municipalsamhälle 26 maj 1899 och Marieholms municipalsamhälle 26 mars 1915. Dessa upplöstes vid utgången av 1954 respektive 1960.

Kommunreformen 1952

Vid kommunreformen 1952 bildades följande storkommuner:

  • Bosarp av de fyra tidigare kommunerna Bosarp, Stehag, Trollenäs och Västra Strö.
  • Harrie av de sex tidigare kommunerna Lilla Harrie, Remmarlöv, Stora Harrie, Virke, Västra Sallerup och Örtofta.
  • Löberöd av de tre tidigare kommunerna Hammarlunda, Harlösa och Högseröd. I kommunen fanns det 1899 inrättade och 1954 upplösta municipalsamhället Löberöd, vilket gav kommunen dess namn.
  • Marieholm av de tre tidigare kommunerna Reslöv, Torrlösa och Östra Karaby. I kommunen fanns det 1915 inrättade och 1960 upplösta municipalsamhället Marieholm, vilket gav kommunen dess namn.
  • Röstånga av de fyra tidigare kommunerna Ask, Billinge, Konga och Röstånga. I kommunen fanns det 1935 inrättade och 1966 upplösta municipalsamhället Röstånga, vilket gav kommunen dess namn.
  • Skarhult av de sex tidigare kommunerna Borlunda, Gårdstånga, Holmby, Skarhult, Skeglinge och Östra Strö.
  • Snogeröd av de tre tidigare kommunerna Bosjökloster, Gudmuntorp, Hurva och Snogeröd.

Kommunreformen 1971

Sammanläggningarna inom kommunblocket inför nästa kommunreform skedde dels 1967 då Bosarp inkorporerades med Eslöv, dels 1969, då Harrie och Röstånga och Snogeröd upplöstes och delar av dem slogs samman med Eslöv. Slutligen färdigbildades Eslövs kommun 1971 då dittillsvarande Eslövs stad lades samman med Löberöd, Skarhult och del av Marieholm.

Mer om Eslövs kommuns socknars historia

Tyck till om sidans innehåll eller bidra!

Här kan du skriva till oss och berätta om du vet mer eller om du tycker att något ska ändras.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window