Om Billinge

Billinge har gamla anor. Här har jorden brukats i århundraden. Tätorten Billinge växte fram kring den gamla byplatsen längs bygatan och landsvägen norr om kyrkan. 1711 skedde en stor eldsvåda då många gårdar brann ner till grunden.

Under senare delen av artonhundratalet och framåt, i samband med industrialiseringen, byggdes den nya kyrkan och järnvägen kom till byn. 1892 invigdes järnvägen mellan Klippan och Röstånga. Sträckan Eslöv–Röstånga öppnades 1898, då Billinge station byggdes. Järnvägen lades ner 1961.

Sidan är under uppbyggnad. Välkommen att bidra med information till den här sidan!

Tyck till om sidans innehåll eller bidra!

Här kan du skriva till oss och berätta om du vet mer eller om du tycker att något ska ändras.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window