Järnvägens betydelse

1892 invigdes järnvägen mellan Klippan och Röstånga. Sträckan Eslöv–Röstånga öppnades 1898, då Billinge station byggdes.

Järnvägen mellan Klippan och Röstånga öppnades för trafik den 18 oktober 1892. Sträckan Eslöv Röstånga byggdes och togs i bruk den 28 november 1898.

Tron på att Billinge skulle bli en stor järnvägsknut hade Billinges store man på den tiden, Måns Andreasson, som 1904 öppnade Järnvägshotellet i Billinge.

Billinge ”Jernvägshotell” uppfört 1900 av Måns Andreasson, Billinges kommunalstämmas ordförande. Hotellet uppfördes bara två år efter järnvägens ankomst till byn vilket vittnar om den starka tilltron till byns framtid. Hotellet var igång fram till 1970-talet, idag driver företaget Nytida Solhagagruppen AB verksamhet i lokalerna. Bilden är hämtad ur Leif Cederbergs vykortssamling. Fotograf okänd.

Och trots att Billinge inte blev en järnvägsknut blev det en betydande järnvägsort med både lokstallar, järnverksverkstäder och pumpstation.

Järnvägsdriften krävde en hel del olika yrken som lokförare, lokeldare, bromsare, stins, stationskarlar och skrivare. Även personal för städning och rengöring av tågen behövdes. Många av dessa valde att bosätta sig i Billinge och byggde hus här. På kyrkogården kan man se en del gravar med dessa yrkesutövares titel ingraverad.

Billinges invånarantal steg. Som allra mest bodde här 1 436 personer och byn blomstrade med allehanda näringsidkare. Här fanns bland annat sju affärer, café, taxi, urmakare, sadelmakare, vagnmakare, cykelreparatör, två smedjor, skomakare, herrfrisör, damfrisörska. Därutöver fanns en biograf, en poststation och en brandstation.

Järnvägen lades ner 1961.

Billinge stationshus. Cirka 1920-1939. Foto: Järnvägsmuseet.
Billinge stationshus. Cirka 1920-1939. Foto: Järnvägsmuseet.
För lokens drift och underhåll Uppfördes i Billinge ett så kallar rundstall med plats för fyra lok. Lokstallet vid Billinge station. Cirka 1920. Foto: Järnvägsmuseet.
För lokens drift och underhåll Uppfördes i Billinge ett så kallar rundstall med plats för fyra lok. Lokstallet vid Billinge station. Cirka 1920. Foto: Järnvägsmuseet.
Lokstallet i Billinge omkring 1915. Stallpersonalen med HHJ lok 3 "Ramlösa" inne i stallet. Stallet eldhärjades 1932 och återuppbyggdes aldrig. Foto: Järnvägsmuseet.
Lokstallet i Billinge omkring 1915. Stallpersonalen med HHJ lok 3 ”Ramlösa” inne i stallet. Stallet eldhärjades 1932 och återuppbyggdes aldrig. Foto: Järnvägsmuseet.
Vy över Billinge. Cirka 1939. Foto: Järnvägsmuseet.
Vy över Billinge. Cirka 1939. Foto: Järnvägsmuseet.

Tyck till om sidans innehåll eller bidra!

Här kan du skriva till oss och berätta om du vet mer eller om du tycker att något ska ändras.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window