Stadsplanen

Eslövs första stadsplan upprättades av Malmös stadsingenjör, Erik Bülow-Hübe, år 1913. Stadsplanen, som beräknades för en folkmängd upp till 50 000 invånare, fastställdes först 23 mars 1917 av hans Kungliga Majestät.

Eslövs första stadsplan upprättades av Malmös stadsingenjör, Erik Bülow-Hübe, år 1913. Stadsplanen, som beräknades för en folkmängd upp till 50 000 invånare, fastställdes först 23 mars 1917 av hans Kungliga Majestät.
Eslövs första stadsplan upprättades av Malmös stadsingenjör, Erik Bülow-Hübe, år 1913. Stadsplanen, som beräknades för en folkmängd upp till 50 000 invånare, fastställdes först 23 mars 1917 av hans Kungliga Majestät.

Eslövs första stadsplan

Eslöv är en stad starkt formad av järnvägen och orten växte snabbt efter 1858 då Södra stambanan invigdes. Runt järnvägsstationen uppstod en ny stad på bara 50 år.

Den första utbyggnaden av Eslövs stad skedde oreglerat, men i stora delar efter den rutnätsplan som var den statliga idealstadsplanen för järnvägssamhällen.

Erik Bülow-Hübes idé var att staden skulle utvecklas med olika karaktär på den västra respektive den östra sidan av järnvägen. Den västra sidan skulle vara en plats för framförallt bostäder och handel, medan den östra istället möjliggjorde för mer industriell verksamhet.

Denna uppdelning går idag, drygt 100 år senare, fortfarande att se i staden. Även om det inom planområdet finns såväl bostäder som service i form av till exempel handel, skolverksamhet och idrottsanläggningar, så är det industrierna som har satt karaktär på och format platsen.

Tyck till om sidans innehåll eller bidra!

Här kan du skriva till oss och berätta om du vet mer eller om du tycker att något ska ändras.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window