Magasinet

Det ursprungliga Godsmagasinet var en av fyra sammanhängande byggnadsdelar, alla parallella med spåren. Tre i trä och en i tegel. De två yttre var öppna hallar så att hela tåg kunde köra in lasta av, och vidare igenom. Dessa två hallar revs någon gång efter 1975.

I stationssamhällena är inte bara stationshusen viktiga, utan även övriga byggnader och anläggningar – järnvägshotell, godsmagasin, uthus, lastkajer, perronger, lokstall, vattenkastare, skyltar, signaler etcetera – har stor betydelse, liksom den öppna plats som anger stationsområde. Även orternas struktur, där järnvägsdragningen främst ses i uppdelningen av en fram- och baksida, är viktig. Där tydliga stations- eller järnvägsgator finns har de ett stort värde, skriver Länsstyrelsen i sin bevarandeplan för Eslöv.

Godsmagasinet i Eslöv. Öppna yttersta delen av de tre parallella magasins- och lasthallarna, cirka 1920-1930-tal. Foto: Järnvägsmuseet.
Godsmagasinet i Eslöv. Öppna yttersta delen av de tre parallella magasins- och lasthallarna, cirka 1920-1930-tal. Foto: Järnvägsmuseet.
Godsmagasinet. Foto: Järnvägsmuseet.
Godsmagasinet. Foto: Järnvägsmuseet.
Utsikt från vattentornet, omkring 1910, Godsmagasinet, hallen och tegeldelen i norr. På andra sidan spåren första (1858) och andra (1863 -1913) stationshuset. Foto: Järnvägsmuseet.
Utsikt från vattentornet, omkring 1910, Godsmagasinet, hallen och tegeldelen i norr. På andra sidan spåren första (1858) och andra (1863 -1913) stationshuset. Foto: Järnvägsmuseet.
De tre magasinen när bangård var som störst (mitt i bild). Ortofoto från 1957. Eslövs kommun
De tre magasinen när bangård var som störst (mitt i bild). Ortofoto från 1957. Eslövs kommun

De två yttre var öppna hallar så att hela tåg kunde köra in lasta av, och vidare igenom. Dessa två hallar revs någon gång efter 1975.

Magasinet längst bort från spåren stod kvar liksom tegelbyggnaden just norr om denna. Det kvarvarande magasinet och tegelbyggnaden hade på Statens järnvägars tid innehållit gods, våg, stadsbud, pollettering och annat järnvägsnära ändamål.

Efter 2003 friköptes Godsmagasinet av Eslövs lokale storbyggmästare, Bert Andersson/BA-Bygg fastigheter, och användes för dennes räkning som lager och kontor för byggverksamheten.

Magasinet 2008. Foto: Ba Bygg Fastigheter.
Magasinet 2008. Foto: Ba Bygg Fastigheter.

Det kvarvarande magasinet och en stor del av tegelbyggnaden försvann i en brand 2010, Liksom mycket av kontor och ritningsarkivet för BA Bygg Fastigheter.

Fågel Fenix med två framsidor

Efter branden planerades för en återuppbyggnad av magasinet på samma plats och med samma form. Byggnaden blev dock, istället för byggd i trä, byggd i betong.

Foto: Håkan Sandbring
Foto: Håkan Sandbring

Huset liknar det gamla magasinet men är i alla avseenden toppmodernt, med ljusa och luftiga kontors- och verksamhetslokaler inklusive parkering under huset, med bilhiss! Skånes enda?

Foto: Håkan Sandbring
Foto: Håkan Sandbring

Huset har också två framsidor, den ena mot östra Eslöv och den andra, förutseende nog, västerut mot spårområdet och Eslövs karaktärsfulla fasader längs Storgatan.

Den västra bjuder med sin fasad och inte minst, fasadbelysning på en första motsvar

Tyck till om sidans innehåll eller bidra!

Här kan du skriva till oss och berätta om du vet mer eller om du tycker att något ska ändras.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window