Lagerhuset

Lagerhuset, uppbyggt av trä, av första generationen Asplund, representerad i Eslöv och världen. 90 år senare räddad genom storslagenhet, stolthet och engagemang.

I samband med orostiderna under första världskriget uppstod brist på spannmål och Statens lager- och kylhuskommitté föreslog att ett antal lagerhus för beredskapslagring av livsmedel skulle byggas.

Lagerhusen anlades i spannmålsproducerande slättbygd några mil från kusten så att de inte skulle kunna nås av fientligt fartygsartilleri. Ytterligare ett kriterium för lokaliseringen var goda järnvägsförbindelser.

Foto: Järnvägsmuseet.
Foto: Järnvägsmuseet.

Träkonstruktion

Lagerhusen byggdes i trä, då det gick snabbare än att gjuta i betong. För konstruktionen svarade professorerna Carl Forssell och Erik Hubendick, medan arkitekten Gunnar Asplund ritade fasader, fönster och dörrar med mera.

Oron på arbetsmarknaden och rusande priser på byggmaterial medförde att arbetet drog ut på tiden. Först när kriget var slut, inför bärgningen av skörden 1918, var lagerhusen färdiga att ta emot spannmål. När andra världskriget bröt ut tjänade de dock sitt syfte.

Foto från Eslöfs Museieförening.

Lagerhuset i Eslöv stod färdigt 1918. I dag finns det tre stycken lagerhus bevarade. Inget av dem används för sitt ursprungliga syfte. Lagerhuset i Eslöv är det enda som är ombyggt till bostäder.

Efter första världskriget övertogs lagerhusen av Statens lagerhus- och fryshusstyrelse. Fram till början av 1980-talet användes huset som spannmålsmagasin. 1984 köpte Eslövs kommun Lagerhuset. Under många år var lagerhuset rivningshotat med det fanns ett starkt intresse av att rädda Lagerhuset för framtiden.

Numera bostäder

2006 sålde Eslövs kommun Lagerhuset till Byggföretaget Midroc Property Development som byggde om det till bostäder. 2008 var Lagerhuset inflyttningsklart.

Lagerhuset i Eslöv är i dag omvandlats från historiskt lagerhus för spannmål till Sveriges högsta bostadshus i trä med sina tio våningar.

När Lagerhuset byggdes om bevarades bjälkar och pelare så långt som möjligt. Dessa historiska detaljer kombineras med moderna kök och badrum av hög standard. Öppna planlösningar skapar ett luftigt och karaktärsfullt boende. I huset finns 31 bostadsrättslägenheter, från 60 till 170 kvadratmeter.

Lagerhuset ligger på Järnvägsgatan i Eslöv.

Gunnar Asplund

Arkitekt Gunnar Asplund, cirka 1940. Källa: Wikimedia Commons.
Arkitekt Gunnar Asplund, cirka 1940. Källa: Wikimedia Commons.

Gunnar Asplund räknas till en av de mest betydelsefulla arkitekterna under 1900-talet, både i Sverige och internationellt. Ett av Asplunds mest kända verk, Skogskyrkogården i Stockholm, är upptaget på Unescos Världsarvslista.

Gunnar Asplund var framförallt en företrädare för 1920-talets nordiska klassicism, men han kom även några år senare att bli en av pionjärerna och en ivrig förespråkare för funktionalismen.

Han utnämndes till chefsarkitekt för Stockholmsutställningen 1930 där arkitektur, formgivning och konsthantverk visades upp.

Asplund var även en duktig designer av möbler, inredningar och belysningsarm

Tyck till om sidans innehåll eller bidra!

Här kan du skriva till oss och berätta om du vet mer eller om du tycker att något ska ändras.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window