Förindustri med vatten- och vinddrivna kvarnar

Om man med industri menar produktförädling via maskinkraft måste den industriella utvecklingen i Eslövs kommun föras tillbaka till de vatten- och vinddrivna kvarnarna.

Vattenkvarnarna, då i form av skvaltkvarnar, uppträder för första gången i bevarat källmaterial under 1100-talet. De två äldsta skriftliga beläggen i Norden är från Skåne: 1131 från Vittskövle och 1133 från Värpinge.

Redan på medeltiden fanns en vattenkvarn på den plats där Stockamöllans industrimuseum ligger idag. År 1684 kallades kvarnen för första gången för Stockamöllan. Några år senare användes även namnet Stampamöllan, vilket indikerar att här valkades tyg. Valkning är en hantverksprocess som har använts sedan antiken och som bygger på ullens förmåga till filtning, särskilt i vått och fuktigt tillstånd. Metoden är ungefär densamma som vid tovning, men medan man tovar ull (som varken är spunnen, vävd eller stickad), valkar man tyger. I äldre tider användes vatten och jäst urin för att fukta ullen inför valkningen. Nuförtiden används en ljummen såpalösning. Tyget behandlas sedan genom att det får löpa mellan valsar och bearbetas i både längd- och tvärriktningen.

Förutom att här har stampats tyg har det även malts  säd. I den nuvarande byggnaden, som är från 1851, har det även producerats elektricitet, samt varit sågverk och snickeri som sedermera utvecklades till en modern verkstadsindustri som så småningom huvudsakligen tillverkade gaffeltruckar och gaffellyftvagnar.

I närområdet till Stockamöllan har även flera andra vattenkvarnar varit i drift – därav namnet Möllerike. År 1385 nämns Hasslebro mölla för första gången i skrift. År 1996 togs Rönnemölla som sista kvarn ur drift. Vid bygdens alla möllor är fågellivet rikt och det finns stora chanser att få se strömstare såväl som häger, forsärla och kungsfiskare. Industrimuseet, som visar byn Stockamöllans och företaget Stockamöllan AB:s historia och utveckling, öppnades 1992.

(text från http://mittriket.se/onewebmedia/Vandring_Stockamo%CC%88llan.pdf)

Tyck till om sidans innehåll eller bidra!

Här kan du skriva till oss och berätta om du vet mer eller om du tycker att något ska ändras.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window