Stockamöllans herrgård

Stockamöllans herrgård ägdes 1548 av Mads Steensen Laksmand vid Rönneholm och tillhörde detta gods fram till 1866. Nuvarande byggnad uppfördes 1869 i engelsk villastil av Carl Lindeqvist.

Stockamöllans herrgård anno 1920. Foto: Wikimedia Commons.
Stockamöllans herrgård anno 1920. Foto: Wikimedia Commons.

Wilhelm Sonesson byggde om gården 1906 och 1917 försågs byggnaden med flyglar ritade av arkitekt Frans Ekelund.

Stockamöllan Herrgård 1959 Flyg foto. Wikimedia Commons.

Tyck till om sidans innehåll eller bidra!

Här kan du skriva till oss och berätta om du vet mer eller om du tycker att något ska ändras.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window