Stehags kyrkby

På en höjdsträckning söder om Rönneholms mosse ligger Stehags kyrkby.

Kyrkbyn omfattar endast ett fåtal gårdar och hus. Prästgården på traditionell, central plats är representativ för 1800-talets prästgårdsanläggningar där boningshuset fått en påkostad utformning enligt tidens anda medan uthusen är uppförda i anslutning till äldre, lokalt byggnadsskick.

Till gården hör en korsvirkeslänga från 1860, vilken tjänade som prästänkans bostad. Den ålderdomliga trädgården med bland annat klippta buxbomhäckar utgör en viktig del av miljön.

Byns klockaregård – en trelängad korsvirkesgård i byns norra utkant – är väl bibehållen.

Tyck till om sidans innehåll eller bidra!

Här kan du skriva till oss och berätta om du vet mer eller om du tycker att något ska ändras.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window