Äldre historia

Från trakten av Stehag utbreder sig ett höglänt slättland med leriga moräntyper, som dominerar kommunområdet söderut till Kävlingeåns dalgång. Längst västerut har området del av den så kallad sydvästmoränens mjukt böljande slättland med dess kalkhaltiga och bördiga moränlera. Numera saknas nästan helt sjöar inom området med undantag av att Stehags socken har beröring med Västra Ringsjön.

Rönneholms mosse representerar en tidigt igenvuxen nordlig del av samma sjösystem. Området har däremot flera åar, som har haft stor betydelse för lokalisering av bebyggelse och för framför allt äldre tiders näringsfång: Rönneå, Saxån, Bråån och Kävlingeån.

Tyck till om sidans innehåll eller bidra!

Här kan du skriva till oss och berätta om du vet mer eller om du tycker att något ska ändras.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window