Rönneholms slott

Rönneholms slott är ett slott i Stehags socken i Eslövs kommun.

Ingen vet med bestämdhet slottets ålder men dess historia sträcker sig tillbaka till tidig medeltid och med ursprung från godset Stodhaug. Stodhaug, vilket är det äldsta namnet på Stehag och är känt sedan 1200-talet, ägde större delen av Stehags socken. Stodhaug omtalas sista gången 1349, samma år som digerdöden.

Rönneholms slott. Tavla från 1815. Ur Ulrik Thersners "Skånska Utsigter", återpublicerade i Kulturens "Skånska Bildalmanacka 1956". Källa: Wikimedia Commons.
Rönneholms slott. Tavla från 1815. Ur Ulrik Thersners ”Skånska Utsigter”, återpublicerade i Kulturens ”Skånska Bildalmanacka 1956”. Källa: Wikimedia Commons.

Bland Rönneholm Slotts många ägare märks bland annat Bengt Algotsson Grip som år 1352 blev utnämnd till ”hövding över Skåne” av dåvarande konungen Magnus Eriksson. Man tror också att Bengt Algotsson Grip och August den starke var en och samma person.

Det är först på 1500 talet som man med säkerhet kan fastställa det rådande ägandeförhållandet på Rönneholm då slottet föll i den skånska uradelssläkten Laxmands ägo. Slottet stannade i släkten Laxmands ägo fram till 1620 då dottern Helle till Sten Madsen Laxmand, Länsman över Halmstads Härad, gifte sig med Jägarmästaren Jörgen Hohendorff till Falkenhagen. Rönneholm Slott övergick då till denna släkt.

Slottet såldes 1683 av Margareta Hohendorffs son till Henning Ankargrip, som i sin tur sålde det till Niclas Jonsson, som var överkommissarie vid skånska generalguvernementet, sedermera kammarråd och adlad Cronacker. Vid dennes död 1699 ärvde Susanna Barbara Rönneholm och genom hennes giftermål med överstelöjtnanten i Tyska livregementet Christian Magnus Coyet, kom slottet i denna släkts ägo och förblev så oavbrutet i mer än 200 år.

Slottet försåldes 1918 till ett bolag för utstyckning till egna hem. Fru Nelly Frykberg ägde slottet under en period och inredde det till vilohem och pensionat. 1934 såldes det till Anna Ahlgren och dennes son Erik Ahlgren vilka inrättade slottet som vårdhem med jordbruk och trädgårdsodling.

Källa: Shared Experience

Rönneholms slott. Foto: Eslövs kommuns bildarkiv, K.G. Pressfoto.
Rönneholms slott. Foto: Eslövs kommuns bildarkiv, K.G. Pressfoto.

Tyck till om sidans innehåll eller bidra!

Här kan du skriva till oss och berätta om du vet mer eller om du tycker att något ska ändras.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window