Om Örtofta

Sidan är under uppbyggnad. Välkommen att bidra med information till den här sidan! Örtofta ligger vid Brå- och Kävlingeån utmed Södra stambanan och är känt sedan 1000-talet.

Boplatser från stenåldern har hittats i området liksom gravhögar från bronsåldern. Namnet skrevs på mitten av 1100-talet Ertiftä och kommer från den forna kyrkbyn, nu Örtofta slott. Namnet innehåller ör, grusjord, och toft, tomt.

En gång i tiden var Örtofta en viktig knutpunkt i det skånska järnvägsnätet. Förutom södra stambanan fanns också privatbanan Kävlinge–Sjöbo Järnväg. Banvallen Örtofta–Kävlinge används idag som gång- och cykelväg.

Tydlig bruksort

I anslutning till Örtofta sockerbruk finns en brukspark och ett brukskontor. De ursprungliga arbetarbostäderna och kampanjehemmen är ersatta av tjänstebostäder i form av radhus, parhus och friliggande småhus uppförda på 1950-60-talen. Dessa är byggda efter typritningar eller inköpta som monteringsfärdiga hus, troligen med hjälp av Industriens Bostadsförening som från 1945 bistod svensk industri med nya bostadsprogram. Örtofta uppvisar en tydlig bruksortskaraktär.

Tyck till om sidans innehåll eller bidra!

Här kan du skriva till oss och berätta om du vet mer eller om du tycker att något ska ändras.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window