Örtofta kyrka

En tavla över huvudingången upplyser att kyrkan byggdes 1862 av greve Henrik Dücker på Örtofta gård, dåvarande kyrkans patronus. På samma plats som nuvarande kyrka fanns tidigare en äldre kyrka som var uppförd någon gång på 1100-talet.

Av den gamla kyrkan återstår endast nedre delen av det kraftiga tornet. Detta parti byggdes eller ombyggdes 1639, ett årtal som alltjämt finns infällt på tornmuren tillsammans med initialerna BL-HR-MS. Bokstäverna syftar på dåvarande ägaren till Örtofta gård Henrik Ramel och hans båda hustrur Brita Lunge och Margareta Skeel.

Örtofta kyrka. Källa: Riksantikvarieämnetet/Wikimedia Commons.
Örtofta kyrka. Källa: Riksantikvarieämnetet/Wikimedia Commons.

Under korbågen (inne i kyrkan) står altartavlan uppställd, en välgjord kopia av Leonardo da Vincis berömda ”Nattvarden”, uppförd 1927 av konstnären Anders Waldur.

Kyrkans äldsta och konsthistoriskt mest intressanta klenod är dopfunten, ett arbete i sandsten av den från Lunds domkyrka kände Mårten Stenmästare. På kantens översida observeras runinskriften ”Martin mik giardi”, vilket betyder Martin eller Mårten gjorde mig. Dopfatet av mässing härrör från 1600-talet.

I taket hänger två stora ljuskronor, skänkta av grevinnan Eva Dücker, som var den sista av sin ätt.

Intill predikstolen står en gammal trädgårdsstol från slutet av 1600-talet.

I tornet hänger två klockor, den större från 1949 och den mindre från 1802.

Källa: Kyrkor i Mellanskåne, MSK

Örtofta kyrka. Källa: Riksantikvarieämnetet/Wikimedia Commons.
Örtofta kyrka. Källa: Riksantikvarieämnetet/Wikimedia Commons.

Dopfunt från 1100-talet

Dopfunt från 1100-talet. Örtofta kyrka. Källa: Riksantikvarieämnetet/Wikimedia Commons.
Dopfunt från 1100-talet. Örtofta kyrka. Källa: Riksantikvarieämnetet/Wikimedia Commons.

Dopfunten är placerad under ett fönster i korets södra del och tillverkades på 1100-talet i sandsten av den skånske stenhuggaren Mårten stenmästare.

Cupan är dekorerad med palmettmotiv, repstav och liljor. Överst finns runor med orden ”Martin mik giarde”: ”Mårten gjorde mig”. Foten är kvadratisk med skulpturer i hörnen föreställande två människor, en vädur och ett lejon samt ett lejon som biter över ett manshuvud. Örttoftafunten är den minsta av Mårtens funtar. Källa: Svenska kyrkan.

Tyck till om sidans innehåll eller bidra!

Här kan du skriva till oss och berätta om du vet mer eller om du tycker att något ska ändras.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window