Om Harlösa

Då Skåne införlivades med Sverige var Harlösa den största byn i Frosta härad. Från början var byn belägen uppe på backen vid kyrkan.

När Harlösa i början av 1900-talet utvecklades till en stor järnvägsknutpunkt, flyttade bebyggelsen ner till sin nuvarande plats.

Järnvägsknut

Harlösa blev en stor järnvägsknut med fem spår i bredd och trafik mot Malmö, Landskrona och Simrishamn. Banorna var några av landets mest olönsamma. Numera är järnvägen uppriven, sista persontåget gick 9 juni 1955. De sista resterna av räls revs 1984 i samband med rivningen av Dalby–Harlösa–Bjärsjölagård Järnväg.

Följande järnvägsbolag trafikerade Harlösa station:

  • Landskrona-Kävlinge-Sjöbo Järnväg (LKSJ). Invigning skedde 17 februari 1906 av arvfursten Gustav Adolf, senare Gustaf VI Adolf. Banan lades ner 1953.
  • Malmö-Simrishamns järnväg (MSJ) med sidolinjen Dalby–Harlösa–Bjärsjölagård Järnväg, vilken lades ner 1955.
  • Bjärred-Lund-Harlösa järnväg (BLHJ). Delen Lund–Revinge–Harlösa lades ner 1939.

Skånemejerier hade sin stora torrmjölksproduktion i Harlösa på 50- och 60-talet. Harlösa hade då även ett större spritbränneri, vars byggnader idag rymmer ett av byns traktormuséer.

Slaget vid Borst

Då Skåne tillhörde Danmark stupade 500 tappra bönder i en strid vid Borst år 1644, mot ett fientligt och överlägset svenskt kavalleriförband.

Sidan är under uppbyggnad. Välkommen att bidra med information till den här sidan!

Tyck till om sidans innehåll eller bidra!

Här kan du skriva till oss och berätta om du vet mer eller om du tycker att något ska ändras.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window