Anna Brahe

Anna Henriksdatter Brahe (eller Anne Henriksdatter Brahe - båda namnen förekommer) föddes på Vittskövle slott 1576 som dotter till Henrik Jensen Brahe (som senare blev landsherre på Bornholm) och Lene Tagesdatter Thott.

Endast 16 år gammal gifte hon sig 1592 med riksmarsken Steen Maltesen Sehested.

År 1604 köptes Viderup av Annas make Steen. Han gick bort 1611 och sex år senare (1617) lät hon börja uppföra Viderup slott som ska ha stått klart ungefär 1623. På en stentavla över porten på huvudbyggnaden står det bokstäverna A B S S M och årtalet 1617 som står för: (Anne Brahe Salig Steen Maltesen).

Akta er, nu kommer Anna Brahe!

Från Eslövs kommuns gamla webbplats hittar vi denna text om Anna Brahe.

En mäktig slottsfru, Anna Brahe, härskade på Hviderups och Löberöds slott. Hon blev bortgift redan som 16-åring med den 23 år äldre Steen Maltesen Sehestad.

När Anna var 35 år blev hon änka och äktenskapet hade inte resulterat i några barn.

Med kraft och energi gick hon in för att ta hand om sina gods, som hon hade utökat med ett 70-tal bondgårdar. Adeln hade enligt feodalväldet rätt att döma ”sina” undersåtar till spö, fängelsestraff eller döden. Straffen kunde i nåd omvandlas till böter.

Anna Brahe sägs dock aldrig ha velat låta någon dödsdömd köpa sig fri, och hon lät aldrig nåd gå före rätt. Det innebar förstås att hon inte blev omtyckt av folket, och ända in på 1800-talet skrämde man barnen genom att säga nu kommer Anna Brahe.

Någon som var så stark och energisk måste förstås ha hjälp från andra krafter, och man sa att hon hade slutit förbund med mörkrets krafter. En sägen berättar att hon gjorde sina sankmarker odlingsbara genom att rida över dem på ett tre dagar gammalt föl.

Men vi vet också att Anna Brahe hade en annan sida. Hon var djupt religiös och kom att påverka kyrkan i Gårdstånga högst väsentligt i början av 1600-talet.Källa: Eslövs kommuns gamla webbplats/Hviderups slott.

Tyck till om sidans innehåll eller bidra!

Här kan du skriva till oss och berätta om du vet mer eller om du tycker att något ska ändras.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window