Gårdstånga kyrka

Gårdstånga kyrka uppfördes under 1100- och 1200-talet. Läget invid Kävlingeåns norra strand hade sannolikt även tidigare fungerat som kultplats.

Under århundradena har den undergått flera förändringar.

Inne i kyrkan finns bland annat värdefulla och konstnärliga träskulpturer från 1600-talet av den store träsnidaren Jakob Kremberg, vilka gjort kyrkan vida känd även utanför Sveriges gränser.

Kapellskranket anses vara Krembergs intressantaste arbete. Det är unikt; dess motsvarighet finns varken i Sverige eller i andra länder.

Bland kyrkans inventarier är det medeltida stenaltaret med relikgömma i altarbordets mitt det äldsta.

Gårdstånga kyrka fotograferad 1925. Kyrkan värmdes då ännu med hjälp av järnkaminer vilket framgår av de två skorstenarna på långhustaket. Foto: J. Cöster, 1925 (ATA). Källa Svenska kyrkan.

Svenska kyrkan

Tyck till om sidans innehåll eller bidra!

Här kan du skriva till oss och berätta om du vet mer eller om du tycker att något ska ändras.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window