Gårdstånga Hospital

Den ursprungliga byggnaden uppfördes år 1619 som hospital/ålderdomshem, vilket den användes som fram till år 1984. De båda flyglarna byggdes till på 1920-talet och 1985 utfördes
en omfattande renovering inför vandrarhemsverksamheten. Fram till utgången av 2008 användes byggnaden som vandrarhem.

Anna Brahe byggde det som blev Sveriges första ålderdomshem, hospital. Det byggdes åt godsets gamla och fattiga samt för personer i bygden som behövde vård och omsorg. Anna Brahe upprättade ett donationsbrev, skrivet på pergament, som undertecknades av Anna Brahe samt hennes arvtagare systersonen Henrich Ramel. Donationsbrevet finns bevarat på landsarkivet i Lund.

1918 kom en ny fattigvårdslag i Sverige och dåvarande ägaren till Hviderups gods överlämnade då ålderdomshemmet som gåva till kommunen. På 1920-talet byggdes två flyglar på baksidan, en för kvinnor och en för män. Ålderdomshemmet var tungarbetat och 1984 lades verksamheten ner.

Källa:

Frosta Härads Hembygdsförening 

Tyck till om sidans innehåll eller bidra!

Här kan du skriva till oss och berätta om du vet mer eller om du tycker att något ska ändras.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window