Nils Lilja

Poet, botanist, tidningsutgivare, skriftställare – ja mycket har skrivits och berättats om Nils Lilja, klockare i Billinges församling.

Nils Lilja bodde på Klockaregården i Billinge. Anställningen hade han mest för sin försörjnings skull. Han var framförallt verksam som botaniker och författare.

Han skrev 37 böcker och mängder av artiklar och skrifter. Mest kända är Skånes flora och Menniskan; Hennes uppkomst, hennes lif och hennes bestämmelse.

1865 blev Nils Lilja utnämnd till filosofie doktor vid universitetet i tyska Göttingen.

Han var ofta i konflikt med prästerna, inte minst när det gällde äktenskapet. För honom var alla föreningar, som frivilligt och av kärlek ingicks mellan man och kvinna, äktenskap i ordets sanna mening.

Han ansåg också att inga barn är ”oäkta”, utan att det var en term som prästerna uppfunnit. Nils Lilja fick 19 barn, varav fem var utomäktenskapliga.

Han krävde medborgerliga och sociala rättigheter för båda könen och ivrade för den gifta kvinnans äganderätt, kvinnliga riksdagsmän och statsråd.

Så här skriver Ralph Svensson, föreståndare på Gamlegårds museum om Nils Lilja:

”På Gamlegård har vi avdelat ett rum åt bygdens store litteratör Nils Lilja. Han levde i otakt med sin samtid med sin radikala inställning gentemot kyrkan och prästerna. Han hävdade att kärleken står över äktenskapet som institution vilket avspeglades i hans leverne: nitton barn med fyra olika kvinnor varav fyra utomäktenskapliga. Han skrev en mängd böcker varav flera blev populära bland folket. Ett exempel är ”Menniskan, hennes uppkomst, hennes lif och hennes bestämmelse”, utgiven 1858 på Albert Bonniers förlag. Den trycktes i fem upplagor. På Billinge kyrkogård restes en gravvård 1872, två år efter Liljas död. Enligt samtida beskrivningar var det en vacker folkfest med massor av folk från hela Skåne. På gravvården finns två verser. Det översta är författad av ”vänner och beundrare i Amerika och Sverige”, fotstycket är en vers ur Liljas skrifter där stenhuggaren tyvärr lyckats stava fel! Det är svårt att läsa texten på stenen men så här lyder versen: ”Som en ljusets kämpe stod du i de tarpres (skall vara tappres) led och för frihet, rätt och sanning ridderligt bland oss du stred”. Hopplöst att rätta upp ett stavfel i sten!”

Tyck till om sidans innehåll eller bidra!

Här kan du skriva till oss och berätta om du vet mer eller om du tycker att något ska ändras.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window