Gamla prästgården

Gamla prästgården. Foto: https://billingeby.se/
Gamla prästgården med dess huvudlänga i början av 1890-talet. Kyrkoherde Jöns Nilsson Klarén står i vid kappa vid vagnen i mitten. Till höger i bilden syns boställare Sven Olssons familj. De bodde i gårdens sydlänga. Källa: Billinge – från by till samhälle. Foto från Gamlegårds arkiv.

Tyck till om sidans innehåll eller bidra!

Här kan du skriva till oss och berätta om du vet mer eller om du tycker att något ska ändras.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window