Billinge kyrka

Kyrkan invigdes den 27 augusti 1865. Arkitekt var Helgo Zettervall. Inskriptionen på en stentavla över kyrkans huvudingång, daterad år 1864, berättar att "en regnig sommar och tidig vinter detta år försenade kyrkobygget".

Ritning av Billinge kyrka.  Källa: Digitalt museum, Arkitektur- och designcentrum
Ritning av Billinge kyrka. Källa: Digitalt museum, Arkitektur- och designcentrum
Helgo Zettervall, 1831-1907. Foto: Nordiska museet

Den gamla kyrkan, som revs 1863-64, låg på samma plats som den nya. Från den gamla kyrkan finns rester av huggna sandstenar från portaler och pelare kvar. I den nya kyrkans murar ingår mycket sten från den gamla kyrkan. Dopfunten av sandsten från 1100- eller 1200-talet, med dopfat av mässing från 1500-talets senare hälft, finns också kvar från den gamla kyrkan. Två kyrkklockor har också bevarats. Storklockan gjöts 1750 och lillklockan 1792, ”då Sverige sörjde Gustaf III, fallen för inhemsk mordisk hand”.

Den gamla klockarebänken användes fram till 1881. Här satt ibland den riksbekante Billinge-klockaren Nils Lilja, hedersdoktor vid universitetet i Göttingen.

Korfönsterna är försedda med glasmålningar och matt antikglas. Målningarna utfördes av konstnären Hugo Gehlin år 1933 och 1952.

Källa: Kyrkor i Mellanskåne, MSK

Tyck till om sidans innehåll eller bidra!

Här kan du skriva till oss och berätta om du vet mer eller om du tycker att något ska ändras.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window