Stadens födelse

Perioden 1860-1880 kan betecknas som Eslövs stads födelsetid. På två decennier hade ett helt nytt samhälle uppstått och nått en sådan stabilitet, att dess vidare utveckling inte kunde hindras av tillfälliga bakslag. En viktig del av Skåne hade äntligen fått ett nödvändigt och naturligt centrum för sina ekonomiska behov.

I boken Stadens födelse av etnologen och professor emiritus Sven B Ek, som ingår i Eslövs Museieförenings skriftserie, beskrivs handelsortens framväxt, bebyggelse och miljö, skillnaden mellan bonde och köpingsbo, samhörighet och klasser och de förändringar som den nya staden stod inför.

Den traditionella livsföringen från landsbygden kunde inte omedelbart ersättas med den moderna tätortens. På så sätt befann sig Eslöv mitt emellan den gamla och den nya tiden. Frivillig anpassning efter tätortens speciella förutsättningar växlade med motstånd mot dess nödvändiga krav,, beskriver Sven B Ek.

För vissa grupper – det högsta samhällsskiktet och hantverkarna – vilka främst formade Eslövs utveckling, blev tillvaron i det nya samhället mindre svår på så vis, att de snart fann en social samhörighet. Men den större delen av Eslövs befolkning förlorade med inflyttningen det sociala fästet. För arbetargrupperna blev det en rotlöshetens och den ofrivilliga individualismens tid. Religiösa beteenden och andra seder, som ännu hade en fast förankring i eslövsbygdens traditionsbundna folkkultur, gick snabbt under i stationssamhället.

Tyck till om sidans innehåll eller bidra!

Här kan du skriva till oss och berätta om du vet mer eller om du tycker att något ska ändras.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window