Fridasro

Stadsdelen Fridasro började planläggas i slutet av 1970-talet på tidigare jordbruksmark.

Området var tidigare relativt obebyggt med enstaka bebyggelse. Två gårdar finns kvar från första halvan av 1800-talet, dels en mindre gård längst åt väster på Rausvägen, dels en större gård längs Västergatan som även gett namn åt stadsdelen.

Stadsdelen bebyggdes främst under 1980-talet, till största delen med villor. I södra delen av området finns kvarteret Gårdsåkra bestående av flerbostadshus med inglasade gårdsgator.

På östra sidan om Trollenäsvägen ligger Kärråkra, ett vårdboende som även inrymmer vårdcentral. Längst i öster ligger Husarängen, ett större grönområde med idrottsplats.

Gården har gett namn åt stadsdelen

Fridasrogården består av byggnader från tiden efter 1895, då en brand härjade denna del av Eslöv. Gården har en mera modern karaktär. Gården ägdes förr av Walter Nilsson och kallades för Fridasro efter hans syster Frida. Frida var gift med den kände Eslövsfotografen Alfred Föjer.

Landets största inglasade gårdsmiljö

Kvarteret Gårdsåkra byggdes 1983 var åtminstone då det byggdes landets största inglasade gårdsmiljö. Det klimatskyddade bostadsområdet drog många studiebesök – såväl inrikes som utrikes – då området var nytt. Arkitekt var Peter Broberg från Landskronagruppen.

Fridasro med glasgatan Gårdsåkra. 1980-tal. K.G.Pressfoto.
Fridasro med glasgatan Gårdsåkra. 1980-tal. K.G.Pressfoto.

Ridande husarer

I Malmöhus län uppsattes i början av 1900-talet ridande länspolis på landsbygden. Kåren som saknade motsvarighet på annat håll ilandet fanns bland annat i Eslöv. Vi antar att Husarängen fått sitt namn efter att husarerna huserade här, men de kulturgeografer som kommunen anlitat menar att namnet Husarängen, liksom namnet på Husarvägen norr om ängen, kommer från de soldattorp som fram till början av 1800-talet fanns i området.

Tyck till om sidans innehåll eller bidra!

Här kan du skriva till oss och berätta om du vet mer eller om du tycker att något ska ändras.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window