Trollsjön

En gång i tiden gick det att bada i Trollsjön. Ännu längre tillbaka i tiden var sjön bara ett kärr där man tog torv till husbehov.

Mellan 1803 och 1860 skiftades i stort sett hela det område som idag är Eslövs kommun. I skiftesreformens kölvatten utdikades också stora arealer våtmarker för att kunna odlas.
Trollsjön är ett sådant område.

Under mitten av 1800-talet var området relativt obebyggt, med några få gårdar i nordvästra delen längs det som idag är Västergatan men då var en äldre landsväg. En av dessa gårdar, Västra Bostället nr 13, finns kvar än idag. Större delen av området brukades som jordbruksmark medan området runt sjön nyttjades som torvtäckt.

Badliv vid Trollsjön. Föjers arkiv.
Badliv vid Trollsjön. Föjers arkiv.

Is till Bryggeriet

I slutet av 1800-talet köpte Eslövs bryggeri mossgraven för att ta is från. Bryggeriledningen lät också rensa upp och förstora vattensamlingen.

1896-97 köpte lantbrukaren Nils Sjunnesson en gård på drygt 100 tunnland som omfattade hela det stora området från Trollsjön till Stadsparken. Efterhand styckade han upp marken till villatomter och sålde dem.

 Trollsjön i Eslöv i början på 1900 talet med så kallade Småbrukarhemmet (rivet) och kyrkan i bakgrunden. Foto: KG Pressfoto.
Trollsjön i Eslöv i början på 1900 talet med så kallade Småbrukarhemmet (rivet) och kyrkan i bakgrunden. Foto: KG Pressfoto.

Lantbruksutställning 1908

Östra delen av Trollsjöområdet planlades första gången 1898 då kvarteret där Västra skolan och Ekenässkolan ligger ritades in.

1906 köpte Eslövs köping området norr om Trollsjögatan för att 1908 hålla lantbruksutställning på området.

Den 8 juli 1908 öppnade kung Gustaf V den 22:a skånska lantbruksutställningen, som var förlagd till Eslöv. Arrangör var ortens hantverksförening som funnits till sedan 1874. Lantbruksutställningen präglade helt Eslövs dagliga liv under de veckor den pågick, och den fick stor betydelse för samhällets kommersiella utveckling under de följande åren.

Perspektiv över området där Eslövs första Lantbruksutställning hölls 1908.
Perspektiv över området där Eslövs första Lantbruksutställning hölls 1908.

Vestra folkskolan invigs 1909 och Eslövs högre samskola 1910

1909 avstyckades mark till två skolor, Vestra folkskolan (nuvarande Västra skolan) och Eslövs högre samskola (nuvarande Ekenässkolan). Då anlades även idrottsplatsen Ekevalla på utställningsområdet.

"Badlif i Eslöf". Här ser vi också de båda skolorna. Föjers arkiv.
”Badlif i Eslöf”. Här ser vi också de båda skolorna. Föjers arkiv.

Resterande del av Trollsjöområdet såldes till Eslövs stad 1912. Försök till torvbrytning skedde så sent som 1915.

Beredskapsarbete

På 1930-talet under den svåra arbetslösheten uppmuddrade beredskapsarbetare sjön.

Utrensning av skräpfisk i Trollsjön, 1930-tal. Foto: Fotohuset i Eslöv
Utrensning av skräpfisk i Trollsjön, 1930-tal. Foto: Fotohuset i Eslöv
Utrensning av skräpfisk i Trollsjön, 1930-tal. Foto: Fotohuset i Eslöv
Utrensning av skräpfisk i Trollsjön, 1930-tal. Foto: Fotohuset i Eslöv

Skytteskogen

Eslövs skyttegille höll till i sydvästra delen av Trollsjönområdet, det vi idag kallar Skytteskogen.

Skyttevallarna, troligen 1930-tal. Foto: Fotohuset i Eslöv.
Skyttevallarna, troligen 1930-tal. Foto: Fotohuset i Eslöv.

Vinteraktiviteter

Vinteraktiviteter på Trollsjön, troligen 1930-40-tal. Foto: Fotohuset i Eslöv.
Vinteraktiviteter på Trollsjön, troligen 1930-40-tal. Foto: Fotohuset i Eslöv.
Midsommarfirande vid Trollsjön dans kring midsommarstång. 1960-tal. KG Pressfoto.
Midsommarfirande vid Trollsjön dans kring midsommarstång. 1960-tal. KG Pressfoto.

Tyck till om sidans innehåll eller bidra!

Här kan du skriva till oss och berätta om du vet mer eller om du tycker att något ska ändras.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window