Villavägen

1944 invigdes P. Håkanssons Sjukhem på Villavägen.(tidigare Christian E Nilssons villa, som byggdes i slutet av 1800-talet). Källa: Eslövs kommuns bildarkiv, Föjers foto.
1944 invigdes P. Håkanssons Sjukhem på Villavägen.(tidigare Christian E Nilssons villa, som byggdes i slutet av 1800-talet). Källa: Eslövs kommuns bildarkiv, Föjers foto.
Stenberget ligger på Villavägen. Stenberget är ett byggnadsverk, uppfört av sten som blev över då bryggeridirektören med mera Christian E. Nilsson, även kallad "Eslövskungen", byggde sin villa som stod klar ca år 1900. Det sägs att Stenberget byggdes med Babels torn som förebild och att Christian E. Nilsson blivit inspirerad av Gustave Dorés illustration av Babels torn i en bibelutgåva från 1866. Några scener i filmen Ingenjör Andrées luftfärd är inspelade på och vid Stenberget i Eslöv.
Stenberget ligger på Villavägen. Stenberget är ett byggnadsverk, uppfört av sten som blev över då bryggeridirektören med mera Christian E. Nilsson, även kallad ”Eslövskungen”, byggde sin villa som stod klar ca år 1900. Det sägs att Stenberget byggdes med Babels torn som förebild och att Christian E. Nilsson blivit inspirerad av Gustave Dorés illustration av Babels torn i en bibelutgåva från 1866. Några scener i filmen Ingenjör Andrées luftfärd är inspelade på och vid Stenberget i Eslöv.
Tidigare Vattenverket låg på Villavägen. Det anlades 1905, togs i bruk 1907 och sprängdes i luften en decemberdag 1959! Sprängningen var planerad, så det nya vattenverket på Lapplandsvägen tagits i bruk. Foto: Fotohuset i Eslöv.
Tidigare Vattenverket låg på Villavägen. Det anlades 1905, togs i bruk 1907 och sprängdes i luften en decemberdag 1959! Sprängningen var planerad, så det nya vattenverket på Lapplandsvägen tagits i bruk. Foto: Fotohuset i Eslöv.
Text Mats Håkansson: Det fanns två vattentäkter inom fastigheten. Man nyttjade också en brunn i Badhusparken på Norregatan och en i Stadsparken. Distributionen skedde från Vattentornet på Kvarngatan. Borta vid Vin o Spritfabriken på Trehäradsvägen lät man borta efter vatten för kylning. När brunnen togs i drift sjönk medelnivån för grundvattnet i staden från 13,5 m under markytan till 23 m. Vattentillgångarna i Eslöv utgöres ej av källådror utan av vattenförande lager av grus eller porösa bergs- och jordarter. Vid Spritfabriken kunde man genom en returledning återföra det begagnade kylvattnet till grundvattenlagret. År 1925 var medeldygnsförbrukningen 490 kbm i staden. Den ene brunnen på Vattenverket stod för 62%. Omkring 1930 borrade man en ny brunn 60 m djup på tomten och man fick således mer kapacitet. Foto: Fotohuset i Eslöv.
Text Mats Håkansson: Det fanns två vattentäkter inom fastigheten. Man nyttjade också en brunn i Badhusparken på Norregatan och en i Stadsparken. Distributionen skedde från Vattentornet på Kvarngatan. Borta vid Vin o Spritfabriken på Trehäradsvägen lät man borta efter vatten för kylning. När brunnen togs i drift sjönk medelnivån för grundvattnet i staden från 13,5 m under markytan till 23 m. Vattentillgångarna i Eslöv utgöres ej av källådror utan av vattenförande lager av grus eller porösa bergs- och jordarter. Vid Spritfabriken kunde man genom en returledning återföra det begagnade kylvattnet till grundvattenlagret. År 1925 var medeldygnsförbrukningen 490 kbm i staden. Den ene brunnen på Vattenverket stod för 62%. Omkring 1930 borrade man en ny brunn 60 m djup på tomten och man fick således mer kapacitet. Foto: Fotohuset i Eslöv.

Tyck till om sidans innehåll eller bidra!

Här kan du skriva till oss och berätta om du vet mer eller om du tycker att något ska ändras.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window