Lorentz Edelberg

Lorentz Edelberg (1851-1926) tjänstgjorde som kontraktsprost i Eslöv under 50 år. Han var engagerad i samhällslivet, var ledamot i stadsfullmäktige och drätselkammaren. Därutöver var han ordförande i både Handelsbanken, Eslövs Sparbank och i Dr P Håkanssons stiftelse.

Joel Sallius beskriver i boken Från flydda tider, Eslövs museums skriftserie, nr 13, Edelberg så här:

Edelberg var en kraftnatur och gick ibland hårt fram i sin iver att styra och ställa. l såväl andliga som världsliga frågor ingrep han med stor beslutsamhet. Vid sidan om hans prästerliga gärning är det framför allt hans outtröttliga verksamhet på undervisningens område, som förtjänar att ihågkommas.

Bildning var viktigt

Edelberg var speciellt intresserad av skolfrågor och tog initiativet till de privata skolor som kom till 1885; först en elementarskola för gossar och sedan en högre flickskola.

Dessa skolor fick ett eget skolhus 1892 (det som idag kallas gamla Rådhuset) och 1910 gick skolorna samman och flyttade till Ekenässkolan.

Kontraktsprost Lorentz Edelberg. Källa: Eslövs kommuns bildarkiv/Föjers foto.
Kontraktsprost Lorentz Edelberg. Källa: Eslövs kommuns bildarkiv/Föjers foto.
Konfirmationsfotografering utanför kyrkan 1911. Källa: Eslövs kommuns bildarkiv/Föjers foto.
Konfirmationsfotografering utanför kyrkan 1911. Källa: Eslövs kommuns bildarkiv/Föjers foto.
Kyrkoherde Edelberg med familj samlad framför Västra Sallerups prästgård. Källa: Eslövs kommuns bildarkiv/Föjers foto.
Kyrkoherde Edelberg med familj samlad framför Västra Sallerups prästgård. Källa: Eslövs kommuns bildarkiv/Föjers foto.

Edelbergs park

Grönområdet mellan kyrkan och kyrkogården – Edelbergs park – är uppkallat efter Lorentz Edelberg.

Tyck till om sidans innehåll eller bidra!

Här kan du skriva till oss och berätta om du vet mer eller om du tycker att något ska ändras.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window