Joel Sallius

Få Eslövsprofiler har haft ett så stort inflytande på utvecklingen av Eslöv som Joel Sallius. Han var lärare, rektor, politiker och lokalhistoriker.

Under drygt 35 år dominerade Joel Sallius det politiska livet i staden. I många år var han ordförande i stadsfullmäktige och drätselkammaren. Han var också ledamot och ordförande i olika styrelser, nämnder och kommittéer.

Joel Sallius var mycket historiskt intresserad. Han byggde upp och vårdade Eslövs stadsmuseum, engagerade sig i sparbanksrörelsen och var som ordförande drivande för samgående av stadens två banker. Han uppskattades som talare, han var humoristisk, slagkraftig och medryckande.

Kommunalråd Harald Billing och Joel Sallius i Eslövs museum med modell av Karlsrobadet. Foto: Föjers arkiv.
Kommunalråd Harald Billing och Joel Sallius i Eslövs museum med modell av Karlsrobadet. Foto: Föjers arkiv.

Joel Sallius växte upp med nykterhetsrörelsen och hans personliga hållning bidrog aktivt till den starka ställning som godtemplarna fick i staden.

Han kom från enkla förhållanden, utbildade sig till folkskollärare och trots att han efter hand fick skolledande uppgifter upphörde han aldrig med arbetet i klassrummen.

Rektor Joel Sallius i skolbespisningen i Hassle Skola vid Stehag på 60-talet. Foto: Föjers arkiv.
Rektor Joel Sallius i skolbespisningen i Hassle Skola vid Stehag på 60-talet. Foto: Föjers arkiv.

Boken Joel Sallius: samhällsbyggaren, som är skriven av Joel Sallius brorson Rolf Jönsson, är både en biografi över Joel Sallius och en exposé över folkhemsbygget, så som det kom att gestalta sig i Eslöv.

Lokalhistoriker

Joel Sallius gav ut många böcker och skrifter om Eslövs historia. En del av dem kan man läsa på webben, bland annat böcerna När järnvägen kom till byn och Det handlar om gamla Eslöv, men de flesta finns enbart i original. En del går att köpa på antikvariat, andra kan man låna på biblioteket. Eslöfs Museieförening har hela samlingen.

1958 – När järnvägen kom till byn, Eslövs museums skriftserie 1
1961 – Bygden, staden, banken, tillsammans med Erik Forslid
1961 – Fälad blev stad, tillsammans med Gösta Johannesson och Allan Arvastson
1965 – En bok om Eslöv
1970 – Gatunamn i Eslöv Del I, Eslövs museums skriftserie 6
1971 – Gatunamn i Eslöv Del II, Eslövs museums skriftserie 7
1972 – Metallarbetarna i Eslöv, Eslövs museums skriftserie 9
1973 – Gamla eslövsbor berättar, Eslövs museums skriftserie 10
1980 – Det handlar om gamla Eslöv, Eslövs museums skriftserie 12
1981 – Från flydda tider, Eslövs museums skriftserie 13
1985 – ABF i Eslöv och dess föregångare, Eslövs museums skriftserie 14

Joel Sallius på fornminnet Älvkvarnsstenen, numera nedgrävd vid Älvkvarnsgränd. Foto: Föjers arkiv.
Joel Sallius på fornminnet Älvkvarnsstenen, numera nedgrävd vid Älvkvarnsgränd. Foto: Föjers arkiv.

Tyck till om sidans innehåll eller bidra!

Här kan du skriva till oss och berätta om du vet mer eller om du tycker att något ska ändras.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window