Gunnars Serner alias Frank Heller

Frank Heller var Sveriges kanske mest framgångsrike författare under första halvan av 1900-talet. Sammanlagt skrev han fler än 50 böcker, de flesta inom äventyrsgenren. Mest känd blev han för böckerna om den smått självbiografiske svindlaren och äventyraren Filip Collin alias Professor Pelotard.

Gunnar Serner föddes 1886 i Lösens socken i Blekinge som son till en kyrkoherde. Familjen flyttade senare till Bosarp utanför Eslöv, där fadern fortsatte fick tjänst som byns kyrkoherde.

Gunnar var ett särdeles begåvat barn och fadern gav honom hemundervisning. När Gunnar var 12 år, 1898, tog fadern honom med in till Lund för att göra ett antagningsprov på Katedralskolan och därifrån avlade Gunnar studentexamen redan som 15-åring. Kyrkoherde Serner, Bosarp. Familjen Serner fotograferad i trädgården. En av de unga männen, Gunnar Serner, blev sedermera författaren Frank Heller. Föjers arkiv.

Kyrkoherde Serner, Bosarp. Familjen Serner fotograferad i trädgården. En av de unga männen, Gunnar Serner, blev sedermera författaren Frank Heller. Föjers arkiv.

Det bitterljuva studentlivet

Serner kom snabbt in i det lundensiska studentlivets mer glada kretsar. Tillsammans med bland andra den kände Sam Ask spenderade han sina pengar på punsch och restaurangbesök i Köpenhamn.

Han doktorerade vid bara 23 års ålder med en avhandling om Swinburne.

Vid det laget hade det glada och utsvävande studentlivet gjort honom ordentligt skuldsatt. Hans lovande akademiska karriär fick ett abrupt slut när han gick i landsflykt 1912 efter ett par beryktade banksvindlerier i Malmö

Flydde till kontinenten

Frank Heller var den pseudonym han valde, när han, efterlyst för växelförfalskning, hals över huvud hade flytt från Lund.

Från Sverige tog han sig till London  och därifrån till Monte Carlo i Monaco där han hoppades göra sig en förmögenhet på roulette.

Det hela gick bra ett tag, och man kasserade in en liten men stadig ström av inkomster. Men så en dag kom det upp udda 17 gånger och hela kapitalet förlorades och Serner var nu pank.

Varför inte skribent?

Frank Serner kunde inte åka hem, eftersom han var efterlyst. Han beslöt sig då för att prova på att skriva. Eftersom han var i Monte Carlo, så föll det sig naturligt att skriva just om livet kring kasinot i Monte Carlo. Han skrev några noveller som han fick publicerade i olika tidskrifter och dagstidningar under signaturen Martin Michaël. Den första novellen publicerades 15 februari 1913 i tidskriften Figaro.

Gunnar Serner fortsatte skriva noveller och fick kontrakt med Bonniers. När Bonniers förlag nappade och 1914 gav ut novellsamlingarna Herr Collins affärer i London och I hasardens huvudstad ut, var det under pseudonymen Frank Heller. Novellerna om Filip Collin i Herr Collins affärer i London blev speciellt populära, och boken gavs ut i fyra upplagor de första två åren.

Denna succé gjorde att Serners ekonomi kom på fötter, och han kunde börja resa. 1914 besökte han Paris där han tog flygturer med Blériot.

När första världskriget utbröt befann sig Gunnar Serner i Köpenhamn. Han stannade i Danmark under kriget och livnärde sig bland annat på översättningsuppdrag.

Efter första världskriget slut reste han till Rom där han träffade sin blivande fru Annie Kragh med vilken han gifte sig 1920. Paret Serner lät 1925 uppföra en villa på Bornholm som döptes till Casa Collina.

Serner var, under den återstående tiden av sitt liv, mycket produktiv som författare och skribent. Han återvände aldrig permanent till Sverige men avled på Allmänna sjukhuset i Malmö den 14 oktober 1947. Han och makan ligger begravda på Norra kyrkogården i Lund (kv.30 grav 51). Citatet på gravstenen – even the weariest river winds somewhere safe to sea – är hämtat från Swinburnes dikt The Garden of Proserpine.

Källor: Wikipedia, Frank Hellersällskapet, Riksarkivet med flera.

Gunnar Serner aka Frank Heller 1935. Källa: Wikimedia Commons.
Gunnar Serner aka Frank Heller 1935. Källa: Wikimedia Commons.
Gunnar Serner utanför Casa Collina på Bornholm. Foto i Vecko-Journalen 1945:21 som illustration till en artikel om "Östersjöns Malta". Källa: Wikimedia Commons.
Gunnar Serner utanför Casa Collina på Bornholm. Foto i Vecko-Journalen 1945:21 som illustration till en artikel om ”Östersjöns Malta”. Källa: Wikimedia Commons.

Tyck till om sidans innehåll eller bidra!

Här kan du skriva till oss och berätta om du vet mer eller om du tycker att något ska ändras.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window