Emilia Lindquist

Nykterhetsrörelsen har varit viktig för Eslöv och en av deras förgrundsfigurer, Emilia Lindqvist, kommer från staden. Hon hade många strängar på sin lyra och var även den första kvinnan att bli invald i Eslövs stadsfullmäktige. Dessutom var hon ordförande för stadens arbetslöshetskommitté och även initiativtagare till Eslövs läsestuga.

Emilia Lindqvist föddes 1855 i Västra Sallerups församling i Eslöv. Hon växte upp i Eslöv och kämpade för nykterheten i samhället. Hon var en skicklig talare och talade om nykterhetsfrågor inför ett stort antal människor både i Sverige och internationellt.

Emilia Lindqvist var även aktiv i föreningslivet i Eslöv. Hon var under många år ordförande för Hundrakvinnoföreningen (sjukkassan) samt Eslövs lokalförening av Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt, där hon också var medlem i centralstyrelsen. Den 14 april 1909, utnämndes hon till föreståndare för Eslövs offentliga arbetslöshetskontor och blev därmed en av de första kvinnorna i Sverige att bli utnämnd till föreståndare för en offentlig arbetsförmedling.

1914 valdes hon in som första kvinna i Eslövs stadsfullmäktige. Där företrädde hon de frisinnade, fram till 1918.

Emilia Lindquist dog 1932 i Eslöv.

Tyck till om sidans innehåll eller bidra!

Här kan du skriva till oss och berätta om du vet mer eller om du tycker att något ska ändras.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window