Elisabeth Tykesson

Elisabeth Tykesson var litteraturhistoriker, kritiker, essäist och ledamot av Samfundet De Nio 1956–1962.

Elisabeth Tykesson föddes i Eslöv 1906 och var dotter till skräddarmästaren Per Tykesson och hans hustru Elise Henriksson. Hon hade två äldre syskon, varav den tolv år äldre systern Karin blev musiklärare. I hemmet var man förtjust i läsning, böcker fanns att tillgå och musik uppskattades.

Elisabeth Tykesson blev 1942 filosofie doktor när hon disputerade i litteraturvetenskap vid Lunds universitet med sin uppmärksammade avhandling Rövarromanen och dess hjälte i svensk folkläsning. Under hennes karriär verkade hon som kritiker och essäist i flera svenska tidskrifter.

1956 blev hon ledamot av Samfundet de nio, hon satt på stol nummer 2 fram till sin död. 2003 blev Tykesson själv föremål för en avhandling då Inger Larsson disputerade i litteraturvetenskap med avhandlingen Text och tolkning i svenska författarbiografier. Elin Wägners Selma Lagerlöf, Elisabeth Tykessons Atterbom, och Fredrik Bööks Verner von Heidenstam

Eslövs Museiförenings arkiv
Eslövs Museiförenings arkiv

Tyck till om sidans innehåll eller bidra!

Här kan du skriva till oss och berätta om du vet mer eller om du tycker att något ska ändras.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window