Albert Sahlin

Akademikern, fabriksidkaren, kommunalpolitikern, samlaren och poeten Albert Sahlin är en av de stora Eslövsprofilerna genom tiderna.

Albert Sahlin, föddes i Vollsjö 1868 och kom med sina föräldrar Carl Peter och Maria Sahlin till Eslöv 1879 i samband med att familjen flyttade sin färgeri- och affärsrörelse hit.

Stort intresse för litteratur och prosa

Albert Sahlin tog studenten i Lund 1887 och läste ett par år på Lunds Universitet. Han utvecklade ett intensivt intresse för poesi och litteratur och publicerade såväl vers och prosa som litteratur- och kulturhistoriska uppsatser. Han umgicks med sin jämngamle kamrat, Emil Kléen, som senare blev poet och journalist, och de båda var engagerade i den radikala studentkamratkretsen Tuakotteriet.

Sveriges främste efemeridofil

Albert Sahlin var en av Sveriges mest kända efemeridofiler, tidningssamlare, och ägde på sin tid en av Sveriges största samlingar av internationella och historiska tidningar och tidskrifter. 1893 var han Sveriges ombud vid pressens internationella utställning i Bryssel.

Tillbaka i Eslöv

Efter studierna i Lund återkom Albert till Eslöv och arbetade i faderns firma. 1898 tog han över dess filial i Malmö men återvände redan året därpå till Eslöv där han öppnade en egen affär för barnkonfektion.

Albert Sahlin, runt 1900. Wikimedia Commons.
Albert Sahlin, runt 1900. Wikimedia Commons.

Stort samhällsengagemang

Mellan 1897 och 1910 var Albert Sahlin ledamot i kommunalfullmäktige i Eslöv och mellan den 1 januari till den 12 december 1911 var han stadsfullmäktiges vice ordförande, därefter ordförande 1911-1914 och 1916-1928. Sahlin var också ordförande i den högre samskolans, museets, folkskolans, föreläsningsföreningens och läsestugans styrelser.

Privatliv

Albert Sahlin gifte sig med Johan Rencks dotter Elisabeth och var arvtagare till det som senare blev Eslövs största konfektionsindustri. Paret fick sönerna Bo (död 1949; ursprungligen läkare, övertog efter faderns död familjeföretaget) och Stig Sahlin (diplomat).

Albert och Elisabeth bosatte sig i villa Skansen, ett stort hus som de låtit uppföra åt sig i vad som då närmast var en utkant av staden.

Det var en bostad som snabbt blev känd och omtalad och som finns utförligt beskriven av professor Sixten Strömbom i skriften Svenska hem i ord och bilder (1915). På Skansen förekom alltid stor gästfrihet.

Villa Skansen blev en kulturell samlingspunkt för konstnärer och författare. I huset lät paret Sahlin inrätta ett galleri med närmare 130 oljemålningar av äldre och nyare Skånekonstnärer.

Direktör Sahlin. Föjers foto.
Direktör Sahlin. Föjers foto.

Tyck till om sidans innehåll eller bidra!

Här kan du skriva till oss och berätta om du vet mer eller om du tycker att något ska ändras.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window